Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja, jakiej nie znacie - czyli "co nam w duszy gra”

Data publikacji 25.05.2017

Pod takim hasłem w dniach od 8 do 12 maja 2017 r. w Szczawnicy odbył się turnus antystresowy metodą arteterapii - leczenia przez sztukę. W innowacyjnym przedsięwzięciu uczestniczyli przyszli trenerzy tej metody – policjanci i pracownicy cywilni garnizonu śląskiego. Pomysłodawcą tego nowatorskiego przedsięwzięcia był podinsp. Krzysztof Szala z Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach - jeden z najbardziej cenionych artystów w środowisku policyjnym.

W turnusie udział wzięli policjanci i pracownicy Policji garnizonu śląskiego - osoby uzdolnione artystycznie, posiadające twórczy talent, zaangażowane w życie kulturalne śląskiej Policji oraz posiadające umiejętności w komunikowaniu się. Turnus antystresowy był pilotażowym przedsięwzięciem, mającym na celu redukcję stresu w pracy, a umiejętności uczestników będą wykorzystywane podczas następnych edycji turnusu arteterapii jako instruktorów. Nad przedsięwzięciem czuwała psycholog policyjna podinsp. Katarzyna Bodzioch, która przekazywała jego uczestnikom wskazówki dotyczące arteterapii. Jego organizację, poprzez osobiste uczestnictwo, a także tworzenie prac artystycznych, wspomagali: podinsp. Gabriela Socha - Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów - Jacek Bryła.

Przedsięwzięcie było możliwe do przeprowadzenia dzięki przeznaczeniu na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych na organizację w 2017 r. cykli „Antystresowego Programu Relaksacyjnego” z Funduszu Prewencyjnego PZU. Inicjatywę, jako przyszłościową, poparł również Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów województwa śląskiego, za co serdecznie dziękujemy.

Wartością dodaną do całego przedsięwzięcia są prace artystyczne, które powstały w czasie zajęć. Tworzone m.in.: metodą decoupage oraz farbami akrylowymi, w przyszłości zostaną przekazane na szczytne cele, aukcje charytatywne i licytacje na rzecz potrzebujących. Tak jak miało to miejsce chociażby w ubiegłym roku, gdzie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach przekazał prace policyjnych artystów na rzecz IX Wielkiej Charytatywnej Aukcji Obrazów „Artyści Dzieciom”. Pozyskane środki finansowe wspomogły dzieci z Domowego Hospicjum Stacjonarnego w Rzeszowie - link do komunikatu ►.

Wszyscy uczestnicy turnusu przekonali się, że metoda arteterapii jest doskonałym narzędziem w zwalczaniu stresu zawodowego, a ci wśród nich, którzy posiadają szczególne zdolności artystyczne, oferują swoją pomoc przy propagowaniu tego projektu.

(KWP w Katowicach / mw)

  • turnus antystresowy metodą arteterapii - leczenia przez sztukę
  • turnus antystresowy metodą arteterapii - leczenia przez sztukę
  • turnus antystresowy metodą arteterapii - leczenia przez sztukę
  • turnus antystresowy metodą arteterapii - leczenia przez sztukę
  • turnus antystresowy metodą arteterapii - leczenia przez sztukę
  • turnus antystresowy metodą arteterapii - leczenia przez sztukę
Powrót na górę strony