Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 31.05.2017

W całym kraju odbywają się ślubowania kolejnych, nowo przyjętych policjantów. To już kolejny nabór do naszej formacji w tym roku. Funkcjonariusze ślubują służyć wiernie narodowi, chronić porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

We wtorek (31 maja) 20 nowo przyjętych policjantów złożyło uroczyste ślubowanie. Słowa roty powtórzyły 2 kobiety i 18 mężczyzn. Już niebawem adepci trafią do Szkoły Policji w Pile, gdzie poznają tajniki policyjnej służby. To kilku miesięczne szkolenie, po którym czeka ich jeszcze proces adaptacyjny w określonych jednostkach Policji. Młodzi policjanci ostatecznie zasilą szeregi Oddziałów Prewencji, Komendy Miejskiej w Gorzowie i Zielonej Górze oraz Komend Powiatowych Policji w Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Żarach i Żaganiu. Będą już gotowi i przygotowani do stawiania czoła największym wyzwaniom stawianym przez los i społeczeństwo.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak w swym przemówieniu podkreślił, że „Policja cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym ale także nowi policjanci muszą dbać o honor i odpowiedzialność związaną z noszeniem munduru". Zwrócił się także do rodzin policjantów z prośbą o wspieranie ich podczas całej policyjnej misji, która jest piękna ale i niezwykle trudna.

Z kolei Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Krzysztof Sidorowicz powiedział "Złożenie zawartej w treści roty i obietnicy jest wydarzeniem symbolicznym. Stanowi przypieczętowanie życiowego wyboru i rozpoczęcie nowej drogi w służbie ojczyźnie i obywatelem. To zaszczytne powołanie. Wam powierzamy ten trud ale i piękno policyjnej służby."

Duchowego wsparcia jak zawsze udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ks. kanonik Jerzy Piasecki. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nagrodził sześciu policjantów, którzy otrzymali nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za profesjonalną, rzetelną i wytrwałą służbę. Siedmiu innych wyróżnionych zostało zaś nagrodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. za ponadprzeciętne zaangażowanie w realizację zadań służbowych.

***

Dzisiaj na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 31 kandydatów (8 kobiet i 23 mężczyzn) w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, zaproszonych gości i swoich bliskich złożyło ślubowanie służenia Ojczyźnie i społeczeństwu.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Jarosław Pasterski  w krótkim wystąpieniu, jako pierwszy powitał nowo przyjętych, ich najbliższych oraz zaproszonych gości. Podkreślał, że praca jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Pogratulował kandydatom i życzył sukcesów i wytrwałości podczas służby.

Nowo przyjęci w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, aby następnie wesprzeć pracę swoich kolegów w jednostkach Policji:

 • KWP Szczecin: - 2 osoby,
 • KMP Szczecin - 4 osoby,
 • KMP Koszalin - 3 osoby,
 • KMP Świnoujście - 2 osoby,  
 • OPP - 4 osoby,
 • KPP Choszczno - 1 osoba,
 • KPP Drawsko Pomorskie - 1 osoba,
 • KPP Goleniów - 1 osoba,
 • KPP Gryfino - 2 osoby,
 • KPP Kamień Pomorski - 1 osoba,
 • KPP Kołobrzeg - 2 osoby,
 • KPP Myślibórz - 1 osoba,
 • KPP Police - 1 osoba,
 • KPP Stargard - 4 osoby,
 • KPP Świdwin - 2 osoby,

Po zakończeniu uroczystego apelu był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć. Przypominamy, że trwa rekrutacja do służby w Policji w 2017 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorski garnizon planuje w 2017 roku przyjąć w swoje szeregi 310 nowych funkcjonariuszy. Przyjęcia odbędą się lutym, maju, sierpniu i grudniu br. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji ( prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) .

Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający w pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z kilku etapów niepunktowanych tj:

 • złożenia dokumentów,
 • sprawdzenia dokumentów,
 • komisji lekarskiej,

oraz punktowanych :

 • test wiedzy,
 • test sprawności fizycznej,
 • test psychologiczny,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji umieszczona jest informacja dotycząca punktowania poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, ile punktów minimum trzeba uzyskać na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe. Zawarte tam są również informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów.

Pamiętać należy, że preferowani są kandydaci, którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną  również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii "A" i "C" oraz znajomość jerzyków obcych.

Po przyjęciu do służby nowo przyjęty funkcjonariusz odbywa prawie półroczne szkolenie zawodowe podstawowe do jednej z policyjnych szkół. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej  następuje  oddelegowanie do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni (czyli 37 służb). Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Następnie policjant trafia do jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił codzienna służbę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej  zachodniopomorskiej policji http:www.zachodniopomorska.policja.gov.pl lub pod numerem tel. tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47.

Zainteresowanym osobom  życzymy powożenia w rekrutacji.
 

***

31 maja 2017 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się ceremonia ślubowania policjantów. Podczas uroczystej zbiórki pożegnano funkcjonariuszy odchodzących ze służby a także wręczono nagrody i wyróżnienia .

Nowo przyjęci policjanci rozpoczęli służbę  23 maja 2017 roku. Tego dnia szeregi garnizonu łódzkiego zasiliło 51 funkcjonariuszy, w tym 10 kobiet oraz 41 mężczyzn. Ceremonię poprzedziła msza święta celebrowana przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi księdza dr Kazimierza Zaleskiego i ks. Jacka Syjuda. Następnie funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał mł. insp. Tomasz Olczyk I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz kierownictwo Komendy Miejskiej w Łodzi i Powiatowej w Pabianicach oraz Zgierzu.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Te słowa przysięgi podczas uroczystości wypowiedziało 36 funkcjonariuszy w tym 8 kobiet. Po przeszkoleniu podstawowym  nowo przyjęci policjanci będą pełnić służbę w łódzkim Oddziale Prewencji, Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komendzie Powiatowej w Pabianicach i Zgierzu. Pozostali przyjęci, którzy ślubowali w swoich jednostkach trafią do innych komend miejskich i powiatowych policji garnizonu łódzkiego. Po zakończeniu ceremonii ślubowania mł. insp. Tomasz Olczyk I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi powitał nowo przyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie 6 policjantów, którzy w tym roku, po przepracowaniu wielu lat w mundurze, odeszli ze służby. Za zaangażowanie i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych w trakcie długoletniej służby Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński przyznał im nagrody rzeczowe i  pieniężne.

Następnie wręczone zostały nagrody finansowe policjantom, którzy wyróżnili się pełniąc wzorowo służbę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 3 nagrody, Komendant Główny Policji wyróżnił 5 policjantów a Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 30 funkcjonariuszy.

W imieniu odchodzących ze służby w policji zabrał głos asp. w stanie spoczynku Dariusz Szukalski, natomiast w imieniu wyróżnionych funkcjonariuszy podziękował  podkom. Karol Ostrowski.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

W 2017 roku szeregi łódzkiego garnizonu ma zasilić 291 policjantów. Przyjęcia są dokonywane w czterech transzach, pierwsza z nich odbyła się już w lutym i maju kolejne planowane są w sierpniu oraz grudniu.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / KWP w Szczecinie / KWP w Łodzi / ig / kp)

 

 

 • KWP w Gorzowie Wlkp.

 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • KWP w Szczecinie

 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • KWP w Łodzi

 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
 • Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
Powrót na górę strony