Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służby prewencyjnej podczas „zawodów wodniaków”

Data publikacji 01.06.2017

Narada naczelników komend wojewódzkich i stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencją, odbywa się w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie. Spotkanie prowadzi Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor. Podczas narady omówiono funkcjonowanie służby prewencyjnej w wybranych obszarach oraz stopnień realizacji priorytetów Komendanta Głównego Policji pozostających we właściwości merytorycznej Biura Prewencji KGP. Narada odbywa się w trakcie IV Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym.

W trakcie IV Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym, których gospodarzem jest Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przy udziale Biura Prewencji KGP, tradycyjnie odbywa się narada służbowa naczelników komend wojewódzkich/stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną. Spotkanie moderowane przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Roberta Kumora, w zasadniczym obszarze dotyczy problematyki zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych i przywodnych oraz projektowanych działań w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, w tym akcji Policji prowadzonej pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo na wodach”.

Swoimi spostrzeżeniami w zakresie podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych podzielił się reprezentujący garnizon śląski - podinsp. Jacek Babiuch. Doświadczeniami w zakresie zabezpieczenia sezonu turystycznego nad morzem podzielił się naczelnik wydziału prewencji KWP w Szczecinie mł. insp. Arkadiusz Popiół.

Podczas narady poruszane są również inne priorytetowe działania prewencyjne, w tym zadania wynikające z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016 – 2018. Kolejnym istotnym tematem narady jest realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas”, w tym w kontekście przeprowadzonego przeglądu kadrowego w komórkach dzielnicowych, który przedstawił radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Arkadiusz Kopczyński. Z kolei Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu podinsp. Dariusz Matuszczyk omówił funkcjonowanie wojewódzkiego zespołu koordynacji służby prewencyjnej na przykładzie garnizonu dolnośląskiego.

Bardzo istotnym aspektem narady jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz, co przyjęto już jako zasadę, omówienie poziomu realizacji wniosków stawianych podczas wcześniejszych spotkań, a także wypracowaniem konstruktywnych wniosków do podejmowania kolejnych działań.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

  • Narada służby prewencyjnej podczas „zawodów wodniaków”
  • Narada służby prewencyjnej podczas „zawodów wodniaków”
  • Narada służby prewencyjnej podczas „zawodów wodniaków”
  • Narada służby prewencyjnej podczas „zawodów wodniaków”
  • Narada służby prewencyjnej podczas „zawodów wodniaków”
  • Narada służby prewencyjnej podczas „zawodów wodniaków”
Powrót na górę strony
Polska Policja