Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant podziękował pracownikom banku

Data publikacji 01.06.2017

Komendant Rejonowy Policji Warszawa III podinsp. Andrzej Karpiński w obecności swojego I Zastępcy mł. insp. Piotra Rączkowskiego podziękował i złożył gratulacje dwóm pracownicom banków za wzorową postawę. W skierowanych słowach nie krył swojego uznania dla odwagi, determinacji i profesjonalnego działania, dzięki któremu udaremniono próbę dwóch oszustw bankowych.

Pamiątkowymi tabliczkami, które otrzymały dwie pracownice banków, Komendant Rejonowy Policji Warszawa III podinsp. Andrzej Karpiński podziękował za czujność, intuicję, a także obywatelską postawę, dzięki czemu nie doszło do dwóch oszust metodą ,,na wnuczka i policjanta, funkcjonariusza CBŚP”. Na spotkaniu obecni byli również I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III mł. insp. Piotr Rączkowski, Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu podinsp. Renata Skotnicka i ekspert Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu nadkom. Włodzimierz Jachimowicz.

Przypomnijmy: do banku przyszła 76-letnia kobieta, która zamierzała pobrać 35 tys. złotych. Czujna pracownica banku w rozmowie z klientką spostrzegła, że coś się nie zgadza. Okazało się, że starsza pani miała być ofiarą oszustwa. Chwilę wcześniej zadzwonił do niej mężczyzna twierdząc, że jest policjantem i ma zatrzymać nieuczciwego pracownika banku. Poprosił o pomoc w zatrzymaniu oszustów, prosząc o wypłatę pieniędzy. Dzięki natychmiastowej reakcji pracownika banku, profesjonalnie wykonanym obowiązkom służbowym, doszło do udaremnienia próby wyłudzenia pieniędzy, a kobieta nie straciła oszczędności życia. Oszust został zatrzymany.

Kilka dni później inna klientka w innej placówce bankowej  zamierzała podjąć 15 tys. złotych. I tym razem, dzięki natychmiastowej reakcji pracownicy banku doszło do udaremnienia próby wyłudzenia pieniędzy i zatrzymania sprawcy usiłowania oszustwa.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa III podinsp. Andrzej Karpiński, pełen uznania dla postawy obu Pań, przyznał, że takie obywatelskie reakcje i profesjonalne zachowania niewątpliwie świadczą o wsparciu, jakie społeczeństwo niesie nam w codziennej służbie.

(KSP / mw)

Powrót na górę strony
Polska Policja