Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji KGP w Gruzji

Data publikacji 02.06.2017

Przedstawiciele polskiej Policji uczestniczyli w obchodach święta policji gruzińskiej w dniach 30 maja – 1 czerwca br. Polską Policję reprezentowali insp. Anna Rosół – Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, mł. insp. Adam Cieślak – Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz podkom. Marek Dzierżęga – Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Współpracy Międzynarodowej Policji KGP.

W trakcie wizyty polska delegacja odbyła szereg spotkań, m.in. z polskimi policjantami wchodzącymi w skład Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUM) Zastępcą Szefa Misji Erikiem Hoeeg oraz przedstawicielami Akademii Policyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji.

Wizyta delegacji polskiej Policji zbiegła się w czasie z oficjalną wizytą Prezydenta RP w tym kraju. Prezydent również złożył wizytę w kwaterze głównej Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej. Podczas spotkania Zastępca Szefa Misji przedstawił Panu Prezydentowi zadania, które realizowane są w ramach misji oraz nakreślił obecną sytuację na terenie Gruzji oraz Abchazji i Południowej Osetii. Po spotkaniu Pan Prezydent rozmawiał z Polakami służącymi w ramach misji.

Polscy policjanci wykonują zadania w Gruzji od 2008 r. Misja ma charakter całkowicie cywilny, co oznacza, że obserwatorzy nie są uzbrojeni, jednak podczas patrolowania terenu poruszają się w opancerzonych samochodach. Podstawowym założeniem operacyjnym misji jest nadzór nad stosowaniem przez strony konfliktu planu pokojowego zawartego pomiędzy Unią Europejską i stronami konfliktu. Polacy współtworzą jeden z najważniejszych sztabów regionalnych wchodzących w skład struktur misji. Codzienna służba polega na patrolowaniu terenów objętych jeszcze niedawno konfliktem zbrojnym, nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami społeczności lokalnych oraz rozpoznawaniu istniejących zagrożeń. Dotychczas w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji delegowano 57 policjantów. Obecnie Polski Kontyngent liczy w sumie 17 osób z różnych resortów, w tym 5 funkcjonariuszy Policji.

(BMWP KGP / mw)

  • Wizyta delegacji KGP w Gruzji
  • Wizyta delegacji KGP w Gruzji
  • Wizyta delegacji KGP w Gruzji
  • Wizyta delegacji KGP w Gruzji
  • Wizyta delegacji KGP w Gruzji
  • Wizyta delegacji KGP w Gruzji
Powrót na górę strony
Polska Policja