Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi oficerowie w Policji

Data publikacji 06.06.2017

„Pamiętajcie o tym, że Waszą misją jest służba. Służycie Ojczyźnie, chronicie ludzi, ale działacie na podstawie i w granicach prawa. To jest niezwykle ważne” – powiedział szef MSWiA, zwracając się do nowo mianowanych oficerów Policji. Promowanym oficerom gratulacje złożył Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Uroczysta promocja absolwentów odbyła się w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

6 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji. Postanowieniem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na stopień podkomisarza zostało mianowanych 345 policjantów. W uroczystości uczestniczyło 168 absolwentów Uczelni - w tym 25 kobiet.

W promocji oficerskiej wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Mariusz Błaszczak,  Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w MSWiA, Komendant Główny Policji oraz Jego Pierwszy Zastępca, Komendanci Wojewódzcy, Komendant CBŚP, komendanci szkół Policji, przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa oraz instytucji współpracujących z naszą Szkołą.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, skierował swoje słowa zarówno do nowo mianowanych oficerów, jak i wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji:
Ten dzień to ukoronowanie trudu i wysiłku. Wiem, jak wiele trudu trzeba włożyć w to, żeby stanąć na tym placu i odebrać nominację na pierwszy stopień oficerski. Serdecznie Wam tego gratuluję. To bardzo ważny dzień dla polskiej Policji. Tych 345 funkcjonariuszy, którzy zostali mianowani w dniu dzisiejszym na pierwszy stopień oficerski, to 345 potencjalnych przełożonych polskiej Policji. Polska Policja potrzebuje dzisiaj przełożonych, którzy bezwzględnie przestrzegają roty policyjnego ślubowania, którzy przestrzegają prawa i zasad etyki zawodowej (…).

Szef MSWiA przypomniał, że kierownictwo ministerstwa oraz rząd są zobowiązane do tworzenia funkcjonariuszom Policji warunków do godnej służby. W ramach opracowanego w MSWiA Programu Modernizacji Służb Mundurowych, Policja w latach 2017-2020 otrzyma niemal 6 miliardów zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na modernizację sprzętu, inwestycje budowlane oraz wzrost wynagrodzeń.

Minister odniósł się także do etosu służby funkcjonariuszy. „Trzeba pamiętać także o tych, którzy sprzeniewierzają się składanej przysiędze. Wobec nich będą wyciągane konsekwencje. To jest prosta zasada. Przestrzeganie tej zasady jest warunkiem powodzenia naszej wspólnej misji, a więc zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Polski” – przestrzegł minister Błaszczak, zapowiadając przy tym, że będzie nagradzał wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy.

Wiceminister Jarosław Zieliński odniósł się do procesu transformacji w Policji, który właśnie ma miejsce. „Policja jest przywracana społeczeństwu. Chodzi o to, żeby była blisko ludzi i dla ludzi” – powiedział  wiceszef MSWiA. Pogratulował również awansu na pierwszy stopień oficerski oraz przypomniał, aby funkcjonariusze przestrzegali prawa i zasad, które zawarte są w rocie ich ślubowania.

„Polska jest rzeczywiście oazą spokoju. To również Wasza zasługa. 89% Polaków uważa, że w Polska jest krajem bezpiecznym. To najwyższa wartość w historii ostatnich 30 lat.” – dodał na koniec minister Mariusz Błaszczak, dziękując funkcjonariuszom za ich służbę.

Uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie specjalistyczne wiedza i umiejętności umożliwiają wykonywanie zadań zawodowych na wyższym poziomie, a także predysponują do objęcia stanowisk kierowniczych. Absolwenci szkoły oficerskiej to przede wszystkim eksperci pionu służby prewencyjnej bądź kryminalnej, ale także osoby, które potrafią kierować zespołami ludzkimi i kształtować politykę kadrową.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną w Polsce uczelnią służb państwowych, od wielu lat kształcącą policyjnych specjalistów i kadrę kierowniczą. Równocześnie jest ona głównym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym Policji. Jest wyspecjalizowanym ośrodkiem kształcenia na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uczelnia prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe oraz studia pierwszego i drugiego stopnia nie tylko dla policjantów oraz funkcjonariuszy pozostałych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, ale również daje możliwość kształcenie na studiach osobom cywilnym.

(MSWiA / ig/ foto: Krzysztof Chrzanowski Policja 997)

 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
 • Uroczystość mianowania
Powrót na górę strony