Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie grupy roboczej w Małej Moravce

Data publikacji 09.06.2017

W Republice Czeskiej odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu pn. „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego” - "Po chodniku i silnici bezpecne pres hranici". Wzięło w nim udział 20 funkcjonariuszy i pracowników policji z Polski i Czech. W trakcie spotkania omówiono m. in. dotychczasową realizację projektu oraz zaplanowano kolejne jego etapy.

W dniach 29-30 maja 2017 r. w Małej Moravce (Republika Czeska) odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu pn. „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego” – „Po chodniku i silnici bezpecne pres hranici”. W spotkaniu wzięło udział 20 funkcjonariuszy i pracowników policji z Polski i Czech.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową realizację transgranicznego projektu oraz poruszono kwestie organizacyjne dotyczące działań przewidzianych w najbliższym czasie w realizacji projektu. Omówione zostały zaplanowane szkolenia a także zakupy, które zostaną zrealizowane ze środków w ramach projektu.

W trakcie spotkania zaprojektowana została dwujęzyczna ulotka profilaktyczna, która zostanie rozdana na pograniczu polsko-czeskim wśród turystów i mieszkańców. Tego typu spotkania są niezbędnym elementem sprawnego i efektywnego zarządzania projektem i warunkują osiągnięcie założonych we wniosku aplikacyjnym założeń i celów.

(KWP w Opolu / mw)

  • Spotkanie grupy roboczej w Małej Moravce
  • Spotkanie grupy roboczej w Małej Moravce
  • Spotkanie grupy roboczej w Małej Moravce
  • Spotkanie grupy roboczej w Małej Moravce
  • Spotkanie grupy roboczej w Małej Moravce
  • Spotkanie grupy roboczej w Małej Moravce
Powrót na górę strony
Polska Policja