Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "

Data publikacji 11.06.2017

W Katowicach odbyła się konferencja pn. "Dziecko - świadek- ofiara przemocy ". Organizatorem była Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Fundacja Podaruj Nadzieję. Wzięło w niej udział prawie 200 osób. Uczestnicy wysłuchali bardzo pouczających wykładów m.in, na temat wykorzystywania seksualnego dzieci i drastycznych konsekwencji fizycznych oraz psychicznych tego rodzaju przestępstw.

W konferencji odbywającej się w myśl programu profilaktycznego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach -  "Moc!Na Ty" pod nazwą  "Dziecko - świadek- ofiara przemocy" wzięło udział prawie 200 osób.  W imieniu Komendanta Miejskiego Policji  mł. insp. Pawła Barskiego, uczestników przywitał jego pierwszy zastępca- nadkom. Tomasz Kępa oraz prof.dr hab. Danuta Rode z Uniwersytetu SWPS.
Uczestnicy konferencji wysłuchali bardzo pouczających wykładów m.in. na temat wykorzystywania seksualnego dzieci i drastycznych konsekwencji fizycznych oraz  psychicznych tego rodzaju  przestępstw. Wykłady skłoniły do dyskusji uczestników konferencji, a rozmowy dotyczące wysłuchanych treści toczyły się nawet podczas przerwy kawowej. W trakcie części wykładowej st. asp. Adrianna Mazur z wydziału prewencji katowickiej komendy podsumowała wydarzenia, które miały miejsce podczas kilkunastu miesięcy realizacji programu "Moc!Na Ty", a były to: 12 edycji zajęć z zakresu samoobrony, 6 happeningów, 2 konferencje, wystawa, wykład, seminarium, festyny, spotkania i szkolenia. Po krótkiej przerwie uczestnicy zostali podzieleni na grupy warsztatowe. Równolegle odbywały się 4  warsztaty o następującej tematyce:


1. Rozpoznawanie krzywdzenia dzieci z elementami interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
2. Jak rozpoznać i nie narobić głupot?
3. Ofiary i sprawcy. Agresja, która wyklucza.
4. Dewiacje i parafilie a przestępstwa popełniane wobec dzieci.


Warsztaty stanowiły świetną okazję do zdobycia zarówno wiedzy, jak i przydatnych w codziennej pracy umiejętności, gdyż uczestnicy konferencji to pracownicy: oświaty, w tym przedszkoli, świetlic, poradni pedagogicznych oraz sądów i policji. Uczestnicy konferencji wyrażali zadowolenie z doboru treści wykładów, jak i sposobu przeprowadzenia zajęć praktycznych.
Konferencję zorganizowano dzięki nieocenionej pomocy Uniwersytetu SWPS oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, za co serdecznie dziękujemy.  
Wszystkim prelegentom i prowadzącym warsztaty gorąco dziękujemy za przekazanie cennej wiedzy i zaangażowanie się w nasze przedsięwzięcie.

(KWP w Katowicach/ ar)

 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "
 • Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "

Film Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy "

Pobierz plik Relacja z konferencji "Dziecko - świadek- ofiara przemocy " (format mp4 - rozmiar )

Powrót na górę strony
Polska Policja