Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kierownictwa służby kryminalnej Policji

Data publikacji 12.06.2017

W dniach 7 – 8 czerwca 2017 roku w Szkole Policji w Pile Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji zorganizowało odprawę służbową zastępców komendantów wojewódzkich Policji ds. kryminalnych. Obradom przewodniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Andrzej Szymczyk.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa biur Komendy Głównej Policji: Dyrektor Biura Kryminalnego, Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych, Dyrektor Biura do walki z Cyberprzestępczością, Zastępca Dyrektora  Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, a także Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji , Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Szkoły Policji w Pile i Zastępca Komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W trakcie odprawy omówiono stan realizacji zadań przez służbę kryminalną w ciągu pięciu miesięcy 2017 roku. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur Komendy Głównej Policji omówili najważniejsze zagadnienia z zakresu kompetencji kierowanych przez nich komórek organizacyjnych. Dyskutowano również na temat zagadnień istotnych dla pionu Policji kryminalnej: omówiono między innymi model funkcjonowania struktur do spraw niewykrytych, tzw. „Archiwum X” w garnizonach, przedyskutowano propozycje rozwiązań w aspekcie gwarancji praw i obowiązków uczestników czynności procesowych wykonywanych przez Policję wobec podejrzanych.

Zastępcy komendantów  wojewódzkich Policji zaprezentowali najważniejsze sprawy realizowane w garnizonach – głównie pod kątem wymiany informacji i ewentualnego skoordynowania spraw o podobnym modus operandi, prowadzonych w innych województwach.

Termin i miejsce organizacji odprawy nie zostało wybrane przypadkowo – w tym czasie w Szkole Policji w Pile odbywał się Finał Ogólnopolskiego  Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”, uczestnicy odprawy obejrzeli film ze zmagań konkursowych, wzięli również udział w ceremonii zakończenia Konkursu i wręczenia nagród jego laureatom, która odbyła się 8 czerwca 2017.

(Biuro Kryminalne KGP)

 

 

Powrót na górę strony