Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tajniki systemu dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego i rola jaką odgrywa w Polsce - to temat warsztatów, który zakończyły się w słupskiej Szkole Policji. Spotkanie z udziałem sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej i policjantów poprowadził Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości gen. Paweł Nasiłowski.

W trakcie warsztatów mówiono między innymi o systemie dozoru elektronicznego osób skazanych za przestępstwa i wykroczenia jako formie wykonywania kar i środków karnych. W tym kontekście przedstawiono również uregulowania prawne sytemu z uwzględnieniem retrospekcji zmian ustawowych, ich uwarunkowań i skutków. Całość poprowadził Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw wdrożenia systemu kar nieizolacyjnych oraz systemu dozoru elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski. Pełnomocnik przedstawił też organizacyjne i techniczne aspekty funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce.

W warsztatach udział wzięli sędziowie z Sądów Rejonowych i Okręgowych, dyrektorzy Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, prokuratorzy oraz policjanci. Uczestnicy mogli również zapoznać się urządzeniami, które zakładane są osobom odbywającym w ten sposób zasądzoną karę. W trakcie warsztatów omówiono działanie całego systemu wraz ze specyfikacją poszczególnych urządzeń.

W systemie dozoru elektronicznego określoną rolę do odegrania ma również policja, więcej informacji ten temat zawiera poniższy materiał filmowy.

 

Film System dozoru elektronicznego - warsztay w słupskiej Szkole Policji

Pobierz plik System dozoru elektronicznego - warsztay w słupskiej Szkole Policji (format mp4 - rozmiar 11.68 MB)

 

Powrót na górę strony
Polska Policja