Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole z włoskimi funkcjonariuszami w Polsce

Data publikacji 16.06.2017

Od dzisiaj, przez dwa najbliższe tygodnie, dwoje umundurowanych funkcjonariuszy włoskiej Policji będzie pełniło służbę patrolową w Krakowie w ramach wypełniania zobowiązań zawartych w Porozumieniu Wykonawczym pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Na mocy niniejszego porozumienia włoscy funkcjonariusze będą asystować i pomagać polskiej Policji podczas wspólnych patroli w rejonach najczęściej odwiedzanych przez włoskich turystów na terenie Krakowa, jak również podczas rozgrywanych na terenie Polski Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21, których uczestnikiem jest również reprezentacja piłkarska Republiki Wł

Inicjatywa polsko-włoskich wspólnych patroli stanowi kontynuację współpracy z partnerem włoskim realizowanej przez Biuro Prewencji KGP w lutym br., kiedy to czterech polskich policjantów pełniło służbę patrolową na obszarze Trydentu-Górnej Adygi w rejonie miejscowości Moena, gdzie każdego roku spędzają ferie zimowe tysiące polskich turystów.

Obywatele Włoch stanowią w ostatnich latach jedną z najsilniej reprezentowanych grup obcokrajowców odwiedzających Polskę, a niezmiennie od wielu lat Polacy stanowią znaczny odsetek turystów we Włoszech. Z tego powodu, jak również na potrzeby rozwijania współpracy z partnerem włoskim oraz dla podniesienia prestiżu Polski jako Państwa stającego się istotnym celem turystyki międzynarodowej, polska Policja podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Polaków przebywających za granicą, jak również z profesjonalnym zaangażowaniem przyjmuje pomoc z krajów partnerskich na rzecz wsparcia przy zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli tych państw przebywających w naszym kraju.

stotą tego typu współpracy są działania na rzecz ułatwienia kontaktów funkcjonariuszyz państwa partnerskiego ze swoimi rodakami oraz placówkami konsulatami swojego państwaw Polsce na potrzeby zwiększenia poczucia bezpieczeństwa turystów oraz usprawnienia realizacji niezbędnych spraw, związanych m.in. z tłumaczeniem. Dotychczasowe doświadczenia dowiodły, że pomoc funkcjonariuszy ze swojego kraju, jest bardzo dobrze oceniana przez jego obywateli i zwiększa zaufanie do tego kraju, a także znacznie ułatwia wszelkie niezbędne kontakty ze służbami danego państwa w którym się przebywa.

Wspólne patrole z włoskimi funkcjonariuszami będą kontynuowane również w pierwszej połowie lipca 2017 r., kiedy to w szczycie sezonu turystycznego, ponownie dwójka włoskich funkcjonariuszy Policji zostanie delegowana do Polski, tym razem do Warszawy.

Biuro Prewencji we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP od wielu lat jest organizatorem podobnych inicjatyw międzynarodowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych obywateli korzystających z wypoczynku za granicą. Od blisko dekady polscy funkcjonariusze Policji są delegowani do wspierania swoich chorwackich kolegów pełniąc z nimi służbę na wybrzeżu Adriatyku, a w sezonie letnim 2017 r. nastąpi w tej dziedzinie kontynuacja współpracy z partnerem bułgarskim na Słonecznym Brzegu Morza Czarnego. Z tego względu, tym bardziej istotnym jest rozszerzanie formuły takiej współpracy na przyjmowanie funkcjonariuszy z krajów partnerskich i wspólne działanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w naszym kraju.

(KGP / dm)

Powrót na górę strony
Polska Policja