Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowano działalność czesko-polskiej placówki w Chotěbuz

Data publikacji 17.06.2017

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyło się spotkanie polskich i czeskich służb policyjnych, granicznych oraz celnych odpowiedzialnych za realizację zadań w przygranicznej placówce. Mieści się ona w miejscowości Chotěbuz na terenie Republiki Czeskiej Funkcjonowanie tej placówki związane jest przede wszystkim ze wspólnym zwalczaniem przestępczości i ochroną porządku publicznego na terenach przygranicznych.

Wspólna Placówka czesko-polska, z siedzibą w miejscowości Chotěbuz na terenie Republiki Czeskiej, powstała w 2008 roku. Jej powstanie poprzedziła Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.

Do głównych zadań służb tworzących personel tej placówki należy wymiana i analizowanie informacji dotyczących przestępczości występującej na obszarach przygranicznych, koordynacja poszukiwań osób i rzeczy oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy organami obu państw, współdziałanie przy wdrażaniu i organizowaniu wspólnych szkoleń, udział w koordynacji wspólnych patroli polsko-czeskich i organizowanie grup roboczych oraz spotkań.

Służbę we Wspólnej Placówce (całodobowo) pełnią mundurowi Policji polskiej i czeskiej, polskiej Straży Granicznej oraz polscy i czescy celnicy. Stosownie do zapisów Porozumienia, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotěbuz, zawartego w Warszawie dnia 2 lutego 2009 r., funkcjonowanie placówki podlega ocenie przez organy służb realizujących w niej zadania.

Spotkania robocze odbywają się corocznie zarówno na terenie Polski jak i Republiki Czeskiej. Tym razem działanie placówki za 2016 rok podsumowano w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Stronę polską reprezentowali: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - podinsp. Mariusz Krzystyniak, Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu - ppłk SG Dariusz Bukowski, Zastępca Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach - podinsp. celny Sławomir Musiał, Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach - podinsp. Grzegorz Pala, Koordynator strony polskiej w placówce - podinsp. Robert Rejek oraz Koordynator Straży Granicznej w placówce - mjr Jarosław Śliwka. Strona czeska reprezentowana była przez: Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji Kraju Morawsko-śląskiego w Ostrawie - plk. Radím Daněk, Zastępcę Dyrektora Urzędu Celnego Kraju Morawsko-śląskiego w Ostrawie - plk. Dalibor Kubín, Naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Celnego Kraju Morawsko-śląskiego w Ostrawie - mjr Zbyhněv Zaujec oraz Koordynatora strony czeskiej w placówce - por. Jiři Pecha.

Funkcjonowanie placówki zostało ocenione pozytywnie. Podczas spotkania podkreślono profesjonalizm mundurowych oraz dobrą atmosferę w placówce, sprzyjającą realizacji zadań przez służby. Uczestnicy mieli także okazję do zapoznania się z funkcjonowaniem Izby Skarbowej w Katowicach, zwłaszcza w zakresie zadań Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w obszarze współpracy ze stroną czeską. Na zakończenie podjęto decyzję, iż gospodarzem kolejnego spotkania tego typu w 2018 roku będzie czeska służba celna.

(KWP w Katowicach / dm)

Powrót na górę strony
Polska Policja