Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe inwestycje w KWP Opole

Data publikacji 31.01.2008

Nowe pojazdy, inwestycje i remonty, poprawiły warunki pracy policjantów garnizonu opolskiego. Działania modernizacyjne przeprowadzone w 2007 roku posłużą zarówno policjantom, jak i społeczeństwu naszego regionu. Lepsze warunki pracy to również lepsza obsługa interesantów, a nowoczesny sprzęt to skuteczniejsza walka z uciążliwymi społecznie przestępstwami i wykroczeniami.

Opolska policja zakończyła pierwszy rok z trzyletniego 'Programu modernizacji Policji…”. Cały program dla Polskiej Policji to kwota prawie 4,5 miliarda zł, przeznaczona na zakupy sprzętu, wyposażenia, nowego umundurowania inwestycje i remonty, a także na płace dla policjantów.

Pierwotnie realizacja programu została tak zaproponowana, że wszystkie zakupy sprzętu miały być realizowane centralnie, w ramach przetargów organizowanych przez Komendę Główną Policji (samochody, motocykle, helikoptery, sprzęt specjalistyczny, uzbrojenie, umundurowanie). Do Komend Wojewódzkich Policji przekazano środki na inwestycje i remonty.

W ramach przygotowań do realizacji tego programu, na terenie opolskiego garnizonu zrobiono przegląd majątku trwałego i wytypowano te obiekty, w których prace należy przeprowadzić w pierwszej kolejności.

W pierwszym roku, w ramach inwestycji, budowano dwa nowe obiekty komend w Prudniku i Oleśnie. Wydatkowano na ten cel 10 milionów złotych. Obie komendy zostaną oddane do użytku w bieżącym roku.

W ramach remontów rozpoczęto kilkadziesiąt zadań w całym województwie. Przeznaczając na ten cel około 5 milionów zł. Są już pierwsze efekty podejmowanych działań. Zakończono kompleksowy remont budynków Komend Powiatowych Policji w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie – Koźlu i Komisariatu Policji w Paczkowie.

W pierwszym roku funkcjonowania programu sporządzono również wiele dokumentacji, które są przygotowaniem robót remontowych i inwestycyjnych. Są miejscowości na terenie  województwa, w których policjanci nie mają swojej siedziby lub siedziba nie nadaje się do remontu (Głogówek, Otmuchów, Dobrodzień, Zawadzkie). W tych przypadkach podejmowane są starania związane z budową nowych obiektów. Można stwierdzić, że praktycznie w każdej jednostce będą prowadzone prace modernizacyjne.

Zakupy, które wcześniej miały być robione centralnie – planowano przeprowadzenie zakupu na wielką skalę prawie 5000 pojazdów – wykazały niedoskonałość polskiego prawa zamówień publicznych. Dlatego też zdecydowano część tych zakupów scedować na Komendy Wojewódzkie Policji.

W województwie opolskim wydano ponad 4,5 miliona złotych na zakupy sprzętu teleinformatycznego, samochodów o podwyższonych parametrach z przeznaczeniem do zabudowy wideorejestratorów. Kupiono również nowoczesne motocykle.

Przy realizacji tych zakupów KWP Opole było jednostką, która zakupiła sprzęt nie tylko dla garnizonu opolskiego ale również dla innych województw.

Powrót na górę strony