Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Ślubuję wiernie służyć narodowi"

Data publikacji 31.01.2008

"Ślubuję wiernie służyć narodowi" - te słowa wypowiedziało dziś 285 policjantów rozpoczynających służbę kandydacką w stołecznym Oddziale Prewencji Policji. Uroczystość odbyła się na placu apelowym, w koszarach OPP w Warszawie. Funkcjonariusze powtarzali słowa Roty za komendantem stołecznym insp. Jackiem Olkowiczem.

Dzień ślubowania zawsze pozostaje w pamięci policjantów. Na placu apelowym, w koszarach Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, zgromadziła się dziś kadra kierownicza komendy stołecznej, zaproszeni goście, a wśród nich wojewoda mazowiecki oraz przedstawiciele wojska i rodziny policjantów. Po złożeniu meldunku, przeglądu pododdziałów dokonał zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Ferdynand Skiba. Poczet sztandarowy wciągnął flagę na maszt i odegrano hymn państwowy. Wytypowani policjanci ślubowali na sztandar komendy stołecznej Policji. Wszyscy za komendantem stołecznym insp. Jackiem Olkowiczem powtarzali słowa roty.

Policjanci, którzy złożyli ślubowanie, pełnić będą służbę patrolową na ulicach miasta stołecznego Warszawy. Będą również zabezpieczać różnego rodzaju imprezy o charakterze masowym, imprezy sportowe, kulturalne, zgromadzenia publiczne itp. Warto dodać, że Oddział Prewencji Policji w Warszawie jest największą tego typu jednostką w kraju.

Powrót na górę strony