Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe przedstawicieli komórek konnych z całej Polski

Data publikacji 22.06.2017

Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie zorganizował Seminarium Szkoleniowe pn. „Konie służbowe Policji - profilaktyczne szkolenie i użycie koni w służbie”. Szkolenie składające się z dwóch części, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, dzisiaj dobiega końca.

Od 20 czerwca br. na terenie województwa zachodniopomorskiego trwa seminarium szkoleniowe pn.: „ Konie służbowe Policji - profilaktyczne szkolenie i użycie koni w służbie”. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie we współpracy z Akademickim Ośrodkiem Jeździeckim zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są gospodarzami tegorocznego seminarium. Natomiast pomysłodawcą oraz koordynatorem szkolenia jest Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do funkcjonariuszy z Wydziałów Prewencji Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, którzy są koordynatorami nadzorującymi problematykę koni służbowych, a także instruktorów jeździectwa i policyjnych jeźdźców. Bierze w nich udział 15 przedstawicieli wszystkich komórek konnych z całego kraju: KSP w Warszawie, KWP w Poznaniu, KWP w Katowicach, KWP w  Łodzi, KWP w Rzeszowie oraz  KWP w Szczecinie.

W pierwszym dniu szkolenia odbyły się wykłady na temat organizacji służby policyjnych jeźdźców oraz wykorzystania koni służbowych w KWP w Szczecinie. Ponadto poruszono tematykę psychologii jeźdźca i psychologii koni. Wykłady prowadzili zarówno przedstawiciele Policji oraz wykładowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Podczas trzydniowego seminarium prowadzone są również zajęcia praktyczne, które odbywają  się na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT  przy ul. Junackiej w Szczecinie. Treningi przeprowadzają czołowi cywilni instruktorzy jeździectwa.

Ćwiczenia, które odbyły się wczoraj obejmowały ujeżdżanie koni i szkolenia ze skoków. Nie zabrakło też informacji dotyczących zapoznania się z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek konnych oraz wymiany doświadczeń związanych z codziennym funkcjonowaniem zarówno w aspekcie realizacji codziennych zadań  podczas służby, jak i szkoleniu koni.

Dzisiaj, 22.06.br., kontynuowane są praktyczne warsztaty, podczas których poruszona zostanie tematyka szkolenia młodych koni przeznaczonych do służby w Policji i zasady funkcjonowania komórek konnych w Policji. W przerwach pomiędzy treningami jeźdźcy odbędą szkolenie na przeszkodach specjalistycznych, które poprowadzi policyjny instruktor Sekcji Konnej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Podsumowanie i zakończenie seminarium odbędzie się dzisiaj w godzinach popołudniowych.

(KWP w Szczecinie/ mw)

  • seminarium szkoleniowe przedstawicieli komórek konnych z całej Polski
  • seminarium szkoleniowe przedstawicieli komórek konnych z całej Polski
  • seminarium szkoleniowe przedstawicieli komórek konnych z całej Polski
  • seminarium szkoleniowe przedstawicieli komórek konnych z całej Polski
  • seminarium szkoleniowe przedstawicieli komórek konnych z całej Polski
Powrót na górę strony