Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko – niemieckie działania kontrolno – blokadowe

Data publikacji 23.06.2017

W dniach 20 -22 czerwca 2017 roku na terenie KPP w Gryfinie we współpracy z Policja niemiecką przeprowadzono działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości transgranicznej.

W ramach współpracy partnerskiej z Policją niemiecką w dniach 20 – 22 czerwca 2017 roku na obszarach przygranicznych policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, wspierani przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji KWP w Szczecinie i Służby Celnej, przeprowadzili działania kontrolno – blokadowe mające na celu zwalczanie przestępczości transgranicznej.

Jak wiadomo Polska i Niemcy należą do strefy Schengen dzięki czemu przemieszczanie się pomiędzy tymi krajami odbywa się poprzez byłe przejścia graniczne lub w dowolnie wybranym miejscu. Okoliczności te stwarzają dodatkowe możliwości funkcjonowania tzw. przestępczości transgranicznej. W celu wspólnego przeciwdziałania tym zagrożeniom podjęto decyzję o współpracy w tym zakresie, czego efektem są ostatnie działania. W przedsięwzięciu ze strony polskiej udział wzięło łącznie 36 funkcjonariuszy Policji i 5 funkcjonariuszy Służby Celnej.

Skontrolowano łącznie 244 pojazdy, a na 27 kierujących nałożono mandaty karne o łącznej wysokości 2750 zł, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu i zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. W trakcie prowadzonych działań wylegitymowano również w sumie 287 osób.

W przyszłości planowane są kolejne wspólne inicjatywy, których celem, podobnie jak tym razem, będzie zwalczanie przestępczości transgranicznej, jak również zapewnienie bezpieczeństwa i porządku prawnego, w szczególności w rejonach przygranicznych.

(KWP w Szczecinie / mw)

  • Polsko – niemieckie działania kontrolno – blokadowe
  • Polsko – niemieckie działania kontrolno – blokadowe
  • Polsko – niemieckie działania kontrolno – blokadowe
Powrót na górę strony
Polska Policja