Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Chciał sprzedać zabytek archeologiczny na portalu aukcyjnym

Data publikacji 27.06.2017

Policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali 49-latka, który nielegalnie chciał sprzedać zabytek archeologiczny. Mężczyzna wystawił na portalu aukcyjnym trzon siekiery wytworzonej z kamienia pochodzącego z epoki neolitu. W świetle przepisów każdy taki zabytek stanowi własność Skarbu Państwa i handel przedmiotami archeologicznymi jest niedozwolony. Grozi za to kara do 5 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili i zatrzymali mężczyznę, który nielegalnie chciał sprzedać zabytek archeologiczny na portalu aukcyjnym. Na jego trop wpadli policjanci zajmujący się przestępczością przeciwko zabytkom oraz dziedzictwu kulturowemu. Jak się okazało, 49-letni mieszkaniec Katowic wystawił ogłoszenie, że zamierza sprzedać trzon siekiery z kamienia pochodzącego z czasów prehistorycznych, jeszcze z epoki kamienia. Jak ustalili śledczy oraz eksperci z dziedziny archeologii, trzon narzędzia był wytworzony z krzemienia pasiastego z epoki neolitu, a więc mógł mieć nawet kilka tysięcy lat. W świetle prawa tego rodzaju narzędzie jest zabytkiem archeologicznym i jest własnością Skarbu Państwa. W naszym kraju handel takimi towarami jest nielegalny. 

Czarnorynkowa wartość takiego eksponatu wynosi od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych, ale co najważniejsze, posiada dużą wartość historyczną i powinien trafić np. do muzeum lub do innego miejsca, które wskaże Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Aktualnie zabytkowy eksponat przechowywany jest w Muzeum Śląskim.

49-latek usłyszał dwa zarzuty: przywłaszczenia cudzej rzeczy oraz paserstwa i oferowania do sprzedaży nielegalnie pozyskanego zabytku archeologicznego. Za te przestępstwa z kodeksu karnego, które popełnił w związku z art. 35 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

Jednocześnie przestrzegamy, że obrót zabytkami archeologicznymi jest zabroniony, a w przypadku znalezienia jakiegokolwiek zabytku archeologicznego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków jest on własnością Skarbu Państwa. O każdym takim znalezisku trzeba powiadomić niezwłocznie właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wója, burmistrza, prezydenta miasta.

Zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem.

 

Art. 35. 1. Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa.

2. Własność Skarbu Państwa stanowią również przedmioty będące zabytkami archeologicznymi, pozyskane w wyniku poszukiwań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12.

3. Miejsce przechowywania zabytków archeologicznych odkrytych, przypadkowo znalezionych albo pozyskanych w wyniku badań archeologicznych bądź poszukiwań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12, określa wojewódzki

konserwator zabytków, przekazując je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej, za jej zgodą.

4. Przekazanie zabytków archeologicznych muzeum lub innej jednostce organizacyjnej może nastąpić w przypadku, gdy jednostka ta zapewni:

1) ich trwałe przechowanie;

2) przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich;

3) udostępnianie tych zabytków w celach naukowych.

5. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o cofnięciu oddania w depozyt zabytków archeologicznych, jeżeli muzeum lub inna jednostka organizacyjna nie zapewnia warunków, o których mowa w ust. 4.

6. Na wniosek dyrektora muzeum zabytki archeologiczne, będące w depozycie tego muzeum, mogą być przekazane na jego własność na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków.

(KWP w Katowicach / mw)

 

  • siekiera neolityczna
  • policjant trzyma siekierę neolityczną
  • policjant trzyma siekierę neolityczną
  • policjant trzyma siekierę neolityczną
  • siekiera neolityczna
  • policjant trzyma siekierę neolityczną

Film Chciał sprzedać zabytek archeologiczny na portalu aukcyjnym

Pobierz plik Chciał sprzedać zabytek archeologiczny na portalu aukcyjnym (format mp4 - rozmiar 11.12 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja