Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie

Data publikacji 27.06.2017

Policjanci z Dolnego Śląska, województwa lubuskiego i Görlitz w ramach polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską, uczestniczyli w zajęciach realizowanych na terenie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie. Funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego i operacyjnego podnosili swoje kwalifikacje w zakresie m.in. wyposażenia nielegalnych laboratoriów, metod syntezy oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas likwidacji tego typu miejsc, gdzie produkowane są środki odurzające. Organizatorem tego szkolenia była Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

W ramach polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską, policjanci z województwa dolnośląskiego, lubuskiego i Görlitz uczestniczyli w zajęciach realizowanych na terenie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie.

W Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych zrekonstruowano ponad kilkadziesiąt laboratoriów, w których pokazano różne metody produkcji narkotyków. Wyposażenie tych pracowni pozwala prowadzić ćwiczenia praktyczne w warunkach zbliżonych do naturalnych. Istotnym jest, żeby policjanci szybko i skutecznie mogli rozpoznać takie miejsca i bezpiecznie je zlikwidować.

Funkcjonariusze z pionu dochodzeniowo-śledczego i operacyjnego w trakcie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych nabywali i doskonalili swoje umiejętności dotyczące m. in. likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych i ich prekursorów, rozpoznawania elementów instalacji i aparatury, oraz zasad bezpieczeństwa podczas czynności wykonywanych w takich miejscach.

Tego typu szkolenia funkcjonariuszy to kolejny element wspólnej walki i przeciwdziałania przestępczości narkotykowej w obszarze przygranicznym Polski i Niemiec. Ponadto w projekcie „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” duży nacisk kładziony jest przede wszystkim na działania profilaktyczne skierowane do młodzieży, rodziców i nauczycieli.

(KWP we Wrocławiu / ig)

 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
 • Polscy i niemieccy funkcjonariusze w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie
Powrót na górę strony