Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyczny "portret" sprawcy rozboju

Data publikacji 26.03.2006

W 2005 r. znacznie spadła liczba przestępstw kryminalnych. Liczba rozbojów, przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie, spada systematycznie od 2003 r. W 2005 r. zarejestrowano blisko 35 tys. tego rodzaju czynów, tj. o 12,2 proc. mniej niż w roku 2004 r. i o 18 proc. mniej niż w roku 2003. Statystyczny "portret" sprawcy rozboju to kolejny, który prezentujemy.

Statystyczny Liczba rozbojów, przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie, od 2003 roku systematycznie spada. W 2005 r. Policja zarejestrowała 34.578 tego rodzaju czynów, tj. o 12,2 proc. mniej niż w roku 2004 i o 18 proc. mniej niż w roku 2003.

Sprawcami przestępstw byli:

• W 14.544 p-stwach tylko obywatele polscy
• W 50 p-stwach tylko obywatele innej narodowości
• W 23 p-stwach wspólnie Polacy i cudzoziemcy

Przestępstwo zostało popełnione:
1. indywidualnie przez:
• Dorosłego – 4.534
• Nieletniego – 2.556
2. przez dwie osoby:
• Dorosłe – 2.887
• Dorosły i nieletni – 670
• Nieletnie – 1.024
3. co najmniej trzech sprawców:
• Tylko dorośli – 1.738
• Dorośli i nieletni – 676
• Tylko nieletni – 523


Podział podejrzanych wg ich wieku przedstawia się następująco:
• 4.333 podejrzanych do 16 lat
• 5.780 podejrzanych w wieku 17-20 lat
• 3.123 podejrzanych w wieku 21-24 lat
• 1.804 podejrzanych w wieku 25-29 lat
• 2.074 podejrzanych w wieku 30-49 lat
• 191 podejrzanych w wieku ponad 50 lat

30 podejrzanych było niepoczytalnych, 177 było w wieku do 13 roku życia.

Aż 9.625 podejrzanych nie było uprzednio karanych sądownie (4.267 było już karanych za podobne przestępstwa, 2.223 – za inne przestępstwa, 1.181 – b.d.)

Wobec podejrzanych zastosowane zostały następujące środki zapobiegawcze:
• Dozór Policji – 3.094
• Zakaz opuszczania kraju – 14
• Poręczenie majątkowe – 260
• Placówka oświatowo wychowawcza – 123
• Dozór kuratora – 61
• Areszt – 6.924 (z tego trwały – 6.307 , uchylony – 617)

Najczęściej podejrzanymi były osoby bezrobotne: poszukujące pracy – 4.053 i nie poszukujące pracy – 4.471, następnie uczniowie – 7.093, pracujący – 1.179, emeryci i renciści – 194, studenci – 133, nielegalnie zatrudnieni – 85, prowadzący własne gospodarstwo rolne – 70.

Miejsce popełnienia przestępstwa (klasa miejscowości):
• Wieś – 2.812 przestępstw
• Miasto do 5 tys. mieszkańców – 388 przestępstw
• Miasto 5 – 10 tys. mieszkańców – 559 przestępstw
• Miasto 10 – 20 tys. mieszkańców – 1.470 przestępstw
• Miasto 20 – 50 tys. mieszkańców – 3.681 przestępstw
• Miasto 50 – 100 tys. mieszkańców – 3.396 przestępstw
• Miasto 100 – 200 tys. mieszkańców – 4.033 przestępstw
• Miasto 200 – 500 tys. mieszkańców – 8.041 przestępstw
• Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców – 10.192 przestępstw
 

Powrót na górę strony