Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-litewska współpraca

We wspólnych zajęciach szkoleniowych uczestniczą młodzi policjanci z Polski i Litwy. To jeden z efektów podpisanej sześć lat temu umowy o współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Słupsku i Szkołą Policji Litwy. Wizyta litewskich policjantów w Polsce odbywa się w ramach programu unijnego „Erasmus+”.

Litewscy policjanci uczestniczą między innymi w zajęciach wspólnie z ich polskimi kolegami i koleżankami na szkoleniu zawodowym podstawowym. W trakcie pobytu litewscy goście zapoznają się ze specyfiką służby polskiego policjanta, co w przyszłości może pomóc im w trakcie wspólnych międzynarodowych patroli, które funkcjonują w polsko-litewskiej strefie przygranicznej.
Program dwutygodniowego pobytu przewiduje także wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku i zapoznanie się między innymi z pracą dzielnicowych na terenie miasta oraz gminy Kobylnica, a także z pracą policjantów pionu ruchu drogowego. Litwini z zainteresowaniem przyglądają się również Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wizyta litewskich policjantów w słupskiej Szkole Policji ma też na celu wymianę dobrych praktyk i poznanie cech wspólnych obu formacji oraz różnic, które występują w zakresie między innymi systemów prawnych obu państw, a także na przykład taktyki i technik interwencji.
Policjanci ze Szkół Policji w Słupsku i Kownie zrealizowali już kilka wspólnych przedsięwzięć, wśród których znalazł się między innymi projekt „Safety on the Road” (Bezpieczeństwo na drodze). Przedstawiciele Litewskiej Szkoły Policji systematycznie uczestniczą też w organizowanych corocznie jesienią Mistrzostwach Szkół i Ośrodków Szkolenia Służb Mundurowych w Strzelaniu.

Oficjalne porozumienie o współpracy Szkoły Policji Słupsku i Litewskiej Akademii Policji zostało podpisane w połowie w 2011 roku, jednak początki współpracy ze stroną litewską sięgają stycznia 2007 roku, gdy do słupska przyjechał ówczesny komendant Centrum Szkolenia Policji Litewskiej w Trokach Rajmondas Skibarka.
Pół roku później odbyły się pierwsze wspólne szkolenia. Wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku prowadzili zajęcia dotyczące między innymi znajomości przepisów o użyciu środków przymusu bezpośredniego, które zrealizowano na ówczesnym przejściu granicznym w Budziskach, w specjalnie do tego przygotowanym Międzynarodowym Punkcie Kontaktowym.

 

Film Podpisanie umowy o współpracy polsko-litewskiej - grudzień 2011

Pobierz plik Podpisanie umowy o współpracy polsko-litewskiej - grudzień 2011 (format mp4 - rozmiar 11.48 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja