Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie przeciw narkotykom

Data publikacji 25.03.2006

Współpraca w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej, a zwłaszcza rozpoznanie kanałów przerzutowych narkotyków pomiędzy Polską a Ukrainą, było jednym z wielu tematów spotkania kierownictwa Centralnego Biura Śledczego KGP z przedstawicielami Departamentu ds. Zwalczania Nielegalnego Obrotu Narkotykami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Wspólnie przeciw narkotykomW dniach 21 – 22.03.2006 r. w Lublinie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego KGP z przedstawicielami Departamentu ds. Zwalczania Nielegalnego Obrotu Narkotykami MSW Ukrainy. Zostało ono zorganizowane przez policjantów Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚ KGP w Warszawie, a było rezultatem rozmów i uzgodnień podjętych w trakcie wizyty Komendanta Głównego Policji Marka Bieńkowskiego na Ukrainie, w listopadzie ubiegłego roku.

Konieczność intensyfikacji współpracy obu państw wynika z faktu, że zarówno przez Polskę jak i przez Ukrainę przebiegają trasy przemytu narkotyków. Z Polski na Ukrainę przemycana jest głównie amfetamina, w drugą stronę heroina i komponenty do jej produkcji.

Strona Ukraińska zwróciła się z prośbą o możliwość przeszkolenia przez CBŚ milicjantów ukraińskich w zakresie profilowania narkotyków, czyli badania ich pod względem zanieczyszczeń, co pozwala ustalić miejsce ich pochodzenia i trasy przemytu.

Efektem szkoleń będzie ujednolicenie metod badań profilowania narkotyków, a w przyszłości stworzenie wspólnej bazy informacji, co pozwoli m.in. szybciej i skuteczniej likwidować stare szlaki przerzutu i wykrywać nowe.

Tematem rozmów było także porównanie stanu prawnego i wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystywania takich narzędzi do walki ze zorganizowanymi grupami przestępczymi jak przesyłka niejawnie nadzorowana i zakup kontrolowany.

- Szybka wymiana informacji to warunek niezbędny, by skutecznie zwalczać przestępczość zorganizowaną. Dziś rozmawiamy o grupach narkotykowych, ale dotyczy to także tych, które zajmują się handlem ludźmi czy bronią. Wiedząc co dzieje się po drugiej stronie granicy, czemu służy to spotkanie i codzienne kontakty policjantów realizujących konkretne sprawy, nasze możliwości w walce z przestępcami wyraźnie rosną – podkreślił zastępca dyrektora Centralnego Biura Śledczego insp. Jerzy Kowalski.

Kolejne spotkanie odbędzie w połowie maja w Odessie, ale co najważniejsze, obie strony zgodziły się, że w kolejnych spotkaniach policjanci bezpośrednio zajmujący się walką z narkobiznesem powinni uczestniczyć w znacznie większym zakresie.

W spotkaniu obok Zastępcy Dyrektora CBŚ KGP insp. Jerzego Kowalskiego uczestniczyli naczelnicy zarządów terenowych. Stronę ukraińską reprezentowali płk Mikołaj Andriejew – Naczelnik Departamentu ds. Zwalczania Nielegalnego Obrotu Narkotykami MSW Ukrainy, płk Gennadij Podrojko – Pierwszy Zastępca Naczelnika, Naczelnik Milicji Kryminalnej w obwodzie odeskim, ppłk Wasil Wozniak – Naczelnik Zarządu Zwalczania Nielegalnego Obrotu Narkotykami w obwodzie lwowskim i ppłk Giennadij Prindiuk – I Sekretarz Przedstawiciel MSW Ukrainy w Polsce.


Zobacz także: 17.02.2006 KGP: Polsko-Ukraińska współpraca
Powrót na górę strony