Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast

Data publikacji 05.07.2017

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem takiej współpracy są działania organizowane przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w postaci tzw. wspólnych patroli policyjnych. Na mocy porozumienia wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli w okresie od 15 czerwca do 15 lipca br. włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast.

Przyjęta formuła wydaje się być efektywna stąd podlega stałemu rozszerzeniu. Zadania patroli międzynarodowych są nieco odmienne od tych realizowanych na co dzień, albowiem głównym ich zadaniem jest udzielanie pomocy w skomunikowaniu się z obcokrajowcem czy nawiązaniu kontaktu z placówką dyplomatyczną. Policjanci państwa delegującego nie posiadają środków przymusu bezpośredniego i wyłącznie asystują przy wykonywaniu czynności wymagających środków władczych.

Patrole międzynarodowe organizowane są na terenie Chorwacji, Bułgarii oraz Włoch gdzie w sezonie zimowym od kilku lat kierowani byli polscy “policyjni narciarze”.

Warto również przypomnieć, że na prośbę Zastępcy Dyrektora Generalnego Policji Państwowej, Dyrektora Policji Kryminalnej MSW Republiki Włoskiej Komendant Główny Policji skierował w okresie od dnia 11 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. polskich policjantów do zabezpieczenia obchodów Roku Jubileuszowego Miłosierdzia Bożego w Rzymie.

Obywatele Włoch stanowią w ostatnich latach jedną z najsilniej reprezentowanych grup obcokrajowców odwiedzających Polskę, a niezmiennie od wielu lat Polacy stanowią znaczny odsetek turystów we Włoszech. Z tego powodu, jak również na potrzeby rozwijania współpracy z partnerem włoskim oraz dla podniesienia prestiżu Polski jako Państwa stającego się istotnym celem turystyki międzynarodowej, polska Policja podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Polaków przebywających za granicą, jak również z profesjonalnym zaangażowaniem przyjmuje pomoc z krajów partnerskich na rzecz wsparcia przy zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli tych państw przebywających w naszym kraju.

Polskimi miastami najchętniej odwiedzanymi przez Włochów są Kraków i Warszawa, stąd w okresie od 15 czerwca do 1 lipca br. dwójka włoskich policjantów pełniła służbę na terenie Krakowa i garnizonu małopolskiego. Do zadań polsko-włoskich patroli na terenie Krakowa należało pełnienie służby w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów z Włoch, jak również zaangażowanie do działań zabezpieczających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21. Policjanci ci zakończyli służbę w dniu dzisiejszym.

Kolejnych dwóch włoskich policjantów, również w dniu 1 lipca br., zostało przyjętych przez stołecznych policjantów. Pełnić oni będą służbę na terenie Warszawy do 15 lipca br. Wczoraj rano punktualnie o godzinie 9:00 w komendzie rejonowej policji Warszawa I odbyła się odprawa do służby śródmiejskich i włoskich policjantów. Dzięki przygotowanej na tę okazję prezentacji multimedialnej nasi goście mogli lepiej poznać rejon i specyfikę miejsc, w których będą pełnić służbę z naszymi funkcjonariuszami przez najbliższe dwa tygodnie.

Dzień wcześniej nasi goście zostali przywitani w Komendzie Stołecznej Policji. W czasie wizyty goście zapoznani zostali z formami i taktyką pełnienia służby patrolowej na terytorium RP, a ponadto zaprezentowano im funkcjonowanie Stołecznego Stanowiska Kierowania oraz numerów alarmowych 997 i 112.

Polsko-włoskie patrole najczęściej będzie można spotkać w rejonie Starówki i Traku Królewskiego.

(Biuro Prewencji KGP/ mw)

 

 

 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
 • Włoscy policjanci patrolują ulice polskich miast
Powrót na górę strony