Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

X edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” rozstrzygnięta

Data publikacji 05.07.2017

Biuro Prewencji KGP od 2008 roku uczestniczy w organizacji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, a ponadto zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Procedura zgłaszania policjantów do każdej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się w okresie od 1 czerwca do 31 maja roku następnego, z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia” w Warszawie. Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji). Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Podczas oceny przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

Przedsięwzięcie to (od pierwszej edycji) objęte zostało honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a gala wręczenia nagród wpisana została w scenariusz centralnych obchodów Święta Policji.

Laureatami X edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali:

  • sierż. Krzysztof Adamiec, dzielnicowy z II Komisariatu Policji w Opolu (KWP w Opolu);
  • st. sierż. Anna Jakimiszyn, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Głuchołazach (KWP w Opolu);
  • mł. asp. Renata Jaremko, asystent jednoosobowego stanowiska do spraw prasowo - informacyjnych (do 30.09.2016 r. dzielnicowy) z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku (KWP Rzeszów);
  • asp. Andrzej Joniak, dzielnicowy z Posterunku Policji w Starej Białej, Komendy Miejskiej Policji w Płocku (KWP z/s w Radomiu);
  • asp. Grzegorz Milewski, dzielnicowy z I Komisariatu Policji w Bytomiu (KWP w Katowicach).
     

Łącznie w X edycji konkursu zgłoszono 66 policjantów, na których wpłynęło 118 zgłoszeń.

Laureatom konkursu bardzo serdecznie GRATULUJEMY!

(Biuro Prewencji KGP / kp)


 

Powrót na górę strony