Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Data publikacji 06.07.2017

Od 1 lipca br. w Małopolsce trwa operacja policyjna związana z zabezpieczeniem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO (w dniach 2-12 lipca br). Międzynarodowy charakter tego przedsięwzięcia oraz przewidywana liczba około 3 tys. uczestników reprezentujących ponad 180 państw, nakłada na małopolską Policję konieczność podjęcia wzmożonych działań w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w trakcie obrad.

W tych dniach w samym  Krakowie jak i regionie odbywają  się również różnego rodzaju eventy i imprezy towarzyszące Sesji. Policjanci dbają o bezpieczeństwo uczestników wszystkich tych imprez, jak również mieszkańców Krakowa i odwiedzających nasze miasto turystów.

W realizację policyjnych zadań zaangażowani są zarówno małopolscy policjanci pionów prewencji, w tym ruchu drogowego, wydziałów operacyjnych jak i policyjni antyterroryści.  Do wsparcia działań policyjnych włączona jest m.in. Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Straż Miejska oraz inne instytucje. W miejscach największego natężenia ruchu pieszego w centrum Krakowa z uwzględnieniem przede wszystkim miejsc i programu pobytu uczestników 41. Sesji umiejscowiono mobilne punkty kontroli bezpieczeństwa. W punktach kontroli policjantów wspierają policjantów funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej obsługujący mobilne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania bagaży, jak również urządzenie skanujące do prześwietlania samochodów ciężarowych. 

Policjanci ruchu drogowego realizują zadania związane z płynnym i bezpiecznym przejazdem kolumn specjalnych na terenie województwa małopolskiego. W związku z organizowaną sesją na obszarze miasta wprowadzone zostały zmiany organizacji ruchu do 12 lipca 2017 roku. Z uwagi na to, jak również  na czasowe zamknięcie niektórych ulic czy tras, policjanci ruchu drogowego wspomagają kierowców w bezpiecznym i bezkolizyjnym korzystaniu z dróg.

Do służby skierowano również  funkcjonariuszy służb kryminalnych, którzy koncentrują uwagę na rozpoznaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Uroczyste otwarcie Sesji miało miejsce w dniu 2 lipca 2017 roku na Wzgórzu Wawelskim. Zorganizowano tam sieć punktów kontroli bezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonych legitymowań zatrzymano 1 poszukiwanego na podstawie zarządzenia sądu celem zatrzymania i doprowadzenia do AŚ/ZK w celu odbycia kary pozbawienia wolności. W ramach operacji przeprowadzono także eskorty policyjne osób pełniących kierownicze funkcje państwowe jak również Dyrektora Generalnego UNESCO.

3 lipca br. oprócz zabezpieczania obrad 41. sesji  Policja czuwała m.in. nad niezakłóconym przebiegiem uroczystości otwarcia „Ogrodu nadziei” na Bulwarze Kurlandzkim nad Wisłą (z rzeźbami podarowanymi dla miasta Krakowa przez paryską artystkę, ambasador pokoju UNESCO Panią Hedvę Ser), spotkania z udziałem Wicepremiera i  Dyrektora Generalnego  UNESCO oraz innymi wydarzeniami. W tym dniu w punktach kontroli bezpieczeństwa i w patrolach przeprowadzono kilkaset kontroli osobistych i sprawdzeń bagażu.

4 lipca w rejonie Centrum Kongresowego ICE przy ulicy Barskiej miały miejsce dwa zgromadzenia publiczne liczące po kilkaset osób. W związku z tym utworzono tam wzmocniony punkt kontroli bezpieczeństwa. Również w dniu  5 lipca przeprowadzono m.in. zabezpieczenie zgromadzenia publicznego, które odbyło się przy ul. Barskiej w Krakowie – w rejonie ICE, w godzinach rannych.   

Jak dotąd nie odnotowano przypadków naruszeń bezpieczeństwa uczestników 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

5 lipca do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przybył nadinsp. Jan Lach – Zastępca  Komendanta Głównego Policji, który wizytował sztab dowódcy operacji UNESCO i spotkał się z przedstawicielami służb i podmiotów zaangażowanych w zabezpieczenie 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W spotkaniu, ze strony KWP w Krakowie uczestniczyli m.in. inspektor Robert Strzelecki - p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Paweł Dzierżak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który jest dowódcą operacji policyjnej prowadzonej w związku 41. Sesją.

Na wstępie dowódca operacji, insp. Paweł Dzierżak omówił prowadzone działania, zasady współpracy pomiędzy służbami, przepływu i koordynacji informacji. Podsumował dotychczas przeprowadzone zabezpieczenia. Podziękował innym służbom za pomoc, m.in. Służbie Celnej za wspólne kontrole w mobilnych  punkach, gdzie wykorzystywany jest ich specjalistyczny sprzęt do kontroli bagazu.

Wyższy Oficer ds. Bezpieczeństwa przy UNESCO p. Mary J. Mone, bardzo pozytywnie oceniła  zaangażowanie, elastyczność i profesjonalizm polskich służb. Kolejno wypowiadali  się także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  - wskazując na podejmowane w swoim zakresie merytorycznym działania. 

Głos zabrał także Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik, który podziękował za współpracę i zwrócił uwagę na przydatne doświadczenia służb jakie nabyły one podczas ŚDM , w szczególności schematy współpracy – co daje teraz efekty.

Zastępca  Komendanta  Głównego Policji nadinsp. Jan Lach podkreślił, że przedmiotową operację poprzedziły wielomiesięczne przygotowania. Podziękował za nie i etap wstępnej realizacji zabezpieczenia. Komendant wskazał  na okres działań, który wymaga ciągłego utrzymywania w tym czasie czujności i uwagi. Skierował prośbę o zachowanie do końca operacji koncentracji na potencjalnych zagrożeniach. Na zakończenie generał podziękował za słowa uznania pod adresem Policji.

Po spotkaniu nadinsp. Jan Lach udał się wraz z dowódcą operacji policyjnej - insp. Pawłem Dzierżakiem zapoznać się z organizacją zabezpieczenia i ze sposobem pełnienia służby przez podległe siły na terenie Krakowa. 

Przypominamy o zmianach w obowiązujących przepisach porządkowych.

Wojewoda małopolski rozporządzeniem porządkowym wprowadził  czasowy zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie Krakowa. https://bip.malopolska.pl/muw,a,1333294,obwieszczenie-wojewody-malopolsk...►

Na okres od 1 do 13 lipca 2017 r. Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych i Administracji na  mocy rozporządzenia (Dz. U. poz. 1280) wprowadziło  zakaz noszenia broni palnej i przemieszczania się z nią w stanie rozładowanym na terenie województwa małopolskiego. 

Ograniczenia w ruchu lotniczym wprowadzone przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (SUP 79/17). Wydzielone dwa rejony ograniczeń lotów w postaci stref EA:

-Strefa EA 155 Okrąg o promieniu 50 km i środku w punkcie o współrzędnych: 50°02′52,72″N 019°55′52,30″E (Kraków – Centrum kongresowe ICE) w przedziale wysokości GND – FL 195.

- Strefa EA 156 Okrąg o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 50°02′52,72″N 019°55′52,30″E (Kraków – Centrum kongresowe ICE) w przedziale wysokości GND – :2300ft AMSL

W wydzielonych rejonach ograniczeń lotów obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów dla lotnictwa ogólnego (General Aviation). Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotowych ograniczeń w żegludze powietrznej zawarte są w Suplemencie do AIP Polska Nr SUP 79/17 (ENR 5). 

Podczas konferencji, która odbywa się  w Centrum Kongresowym ICE wprowadzono ograniczenia  ruchu pojazdów ciężarowych na ulicy Monte Cassino na jezdni od skrzyżowania z ulicą Kapelanka do Ronda Grunwaldzkiego. Ograniczenie dotyczy pojazdów powyżej 12 ton DMC jak również pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Wprowadzone ograniczenie dotyczy również jezdni Ronda Grunwaldzkiego przy Centrum Kongresowym ICE Grunwaldzkiego, w kierunku Ronda Matecznego. Ponadto ciąg pieszo rowerowy na ulicy Monte Cassino pomiędzy ulicą Bułhaka, a Rondem Grunwaldzkim został zamknięty. W rejonie ICE, zamknięte dla ruchu są również: ulica Bułhaka, Twardowskiego od skrzyżowania z ulicą Mieszczańską, Barską. 11 lipca 2017 roku, konferencja będzie odbywać się w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i w związku z powyższym ulica św. Wawrzyńca oraz ulica Gazowa, w rejonie Muzeum, będzie zamknięta dla ruchu. 

Apelujmy  o przestrzeganie  przepisów prawa, stosowanie się do poleceń policjantów i służb porządkowych. Prosimy o wyrozumiałość w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym czy ewentualnymi niedogodnościami związanymi z kontrolami pojazdów i kontrolami osobistymi. Prosimy o zwracanie uwagi na  pozostawione bez opieki torby, bagaże oraz inne przedmioty mogące zawierać niebezpieczne materiały. Zgłoszenia na ten temat jak również zgłoszenia na temat osób, których zachowanie może wskazywać na różnego rodzaju zagrożenia dla bezpieczeństwa prosimy zgłaszać  pod numerem telefonu 997.

(KWP w Krakowie)

 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Policja zabezpiecza 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
Powrót na górę strony