Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa

Data publikacji 10.07.2017

10 lipca br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ma miejsce inauguracja I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa pn. Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku, która potrwa do 14 lipca 2017 r. Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonał Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Marek Fałdowski.

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa to I edycja projektu współtworzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest ona poświęcona bezpieczeństwu informatycznemu infrastruktury krytycznej. To inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na podatności i zagrożenia, które są zauważalne w cyberprzestrzeni. Ma ona pobudzić dyskusję pomiędzy kluczowymi interesariuszami z obszarów infrastruktury krytycznej oraz ma pomóc w wypracowaniu schematów i mechanizmów współpracy, które pozwolą uczyć się na błędach innych i unikać własnych.

Nasze przedsięwzięcie zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele strony rządowej, m.in.: Pani Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Pan Witold Kołodziejski – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Pan Arkadiusz Czartoryski – Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Pan Rafał Rogala – Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Pan Minister Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Minister Michała Woś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Minister Bartłomiej Grabski – Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Obrony Narodowej, a także nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, komendant CBŚP, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, Pan Justin Kolenbrander – Szef Biura FBI w Polsce, Pan Dariusz Gwizdała – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pan Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby  Pożarniczej, dyrektorzy instytutów badawczych, liczne kierownictwo spółek Skarbu Państwa oraz przedstawiciele świata nauki.

- Na zagrożenia, o których tu rozmawiamy, reagujemy tak jak wymaga tego sytuacja np. poprzez budowę w całej Polsce struktur do walki z cyberprzestępczością. W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy ten proces utworzeniem w KGP Biura, którego zadania związane są z tworzeniem warunków do wykrywania sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Dziś, inaugurujac Letnią Szkołę Cyberbezpieczeństwa wykonujemy na tej drodze kolejny ważny krok. - powiedział Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Inauguracyjny dzień I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa jest poświęcony prezentacji stanowisk oraz próbie zdefiniowania aktualnych wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa – całość projektu ma charakter kursu z elementami warsztatowymi.

(WSPol w Szczytnie / ig)

 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
 • I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa
Powrót na górę strony