Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląscy policjanci przygotowani do zabezpieczenia Światowych Igrzysk Sportowych – The World Games 2017

Data publikacji 12.07.2017

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące przygotowania dolnośląskiej Policji do zabezpieczenia Światowych Igrzysk Sportowych – The World Games 2017, które w dniach 20-30 lipca br. odbędą się na terenie województwa dolnośląskiego. W tej światowej imprezie sportowej, objętej Honorowym Patronatem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, udział weźmie ponad 4,2 tys. zawodników reprezentujących 31 rodzajów sportów nieolimpijskich. Nad bezpieczeństwem zawodników, kibiców i mieszkańców czuwać będą dolnośląscy policjanci, wsparci też przez funkcjonariuszy z innych województw. Policjanci współpracować będą też ze służbami ochrony organizatora oraz funkcjonariuszami innych służb.

We wtorek (11 lipca br.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące przygotowania dolnośląskiej Policji do zabezpieczenia Światowych Igrzysk Sportowych – The World Games 2017, które w dniach 20 - 30 lipca 2017 r. odbędą się na terenie województwa dolnośląskiego.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, a które poprowadził dowódca operacji policyjnej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, uczestniczyli policjanci odpowiedzialni za poszczególne obszary zabezpieczeń, a także Kierownik ds. Bezpieczeństwa o Ochrony The World Games 2017 Artur Falkowski.

X Światowe Igrzyska Sportowe – The World Games 2017, objęte Honorowym Patronatem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, to ogromne przedsięwzięcia wymagające od wielu podmiotów i służb odpowiedniego przygotowania oraz koordynacji działań, m.in. dotyczących bezpieczeństwa. Dlatego dolnośląscy policjanci już znacznie wcześniej rozpoczęli przygotowania do zabezpieczenia tej imprezy sportowej, która na Dolny Śląsk przyciągnie ogromną ilość kibiców z całego świata. Przygotowując się do zabezpieczenia policjanci ściśle współpracują z organizatorem, Urzędem Miasta Wrocławia, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz innymi podmiotami i służbami odpowiedzialnych w ramach własnych kompetencji za bezpieczeństwo.

Podczas spotkania omówiono poszczególne obszary zabezpieczeń, dotyczące m.in. obecności zawodników, udziału kibiców, miejsc zakwaterowania, obiektów, na których będą odbywały się poszczególne konkurencje, strefy kibica, czy też organizowanych przy okazji światowych igrzysk różnego rodzaju imprez. Funkcjonariusze odpowiedzialni za poszczególne obszary zaprezentowali zaplanowane i przygotowane już działania w ramach zabezpieczenia imprezy sportowej.

W The World Games 2017 udział weźmie ponad 4,2 tys. zawodników z całego świata, reprezentujących 31 rodzajów sportów nieolimpijskich. Zawody będą rozgrywane na 24 obiektach sportowych, zlokalizowanych głównie na terenie powiatu wrocławskiego, ale też i powiatów oławskiego, świdnickiego i trzebnickiego. Dlatego też w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu działać będzie centrum dowodzenia, które będzie koordynować zadania realizowane przez Policję na terenie województwa.

W zabezpieczeniu udział wezmą policjanci z całego województwa dolnośląskiego, z niemalże wszystkich komórek organizacyjnych, w tym m. in. prewencji, ruchu drogowego, pionu kryminalnego i dochodzeniowo – śledczego, a także logistyki i transportu. Policjantów z Dolnego Śląska wspierani będą też przez funkcjonariuszy z innych województw.

W ramach przygotowań do zabezpieczenia, dolnośląscy policjanci szkolą też wolontariuszy, m.in. w zakresie wsparcia działań prewencyjnych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

(KWP we Wrocławiu / ig)

  • Konferencja
  • Konferencja
  • Konferencja
Powrót na górę strony