Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie operacji UNESCO

Data publikacji 14.07.2017

Działania policyjne prowadzone były przy wsparciu Wojewody Małopolskiego, jak również Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do działań aktywnie włączyły się także: Państwowa Straż Pożarna, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Żandarmeria Wojskowa, Krajowa Administracja Skarbowa oraz inne instytucje.

Każdego dnia przebieg 41. Sesji zabezpieczało od 200 do 700 policjantów. Zabezpieczane były również rożnego rodzaju spotkania, imprezy towarzyszące, a także wyjazdy uczestników sesji na teren Małopolski. W realizację policyjnych zadań zaangażowani byli zarówno małopolscy policjanci pionów prewencji, w tym ruchu drogowego, wydziałów operacyjnych jak i policyjni antyterroryści.

W działaniach uczestniczyli m.in. policjanci KWP w Krakowie, KMP w Krakowie, OPP w Krakowie, KMP w Nowym Sączu i komend powiatowych w Krakowie, Wieliczce, Bochni, Gorlicach, Nowym Targu i Zakopanem.

W miejscach największego natężenia ruchu pieszego w centrum Krakowa z uwzględnieniem przede wszystkim miejsc i programu pobytu uczestników 41. Sesji umiejscowiono mobilne punkty kontroli bezpieczeństwa. Zadaniem policjantów była kontrola osobista i oraz sprawdzanie przenoszonego bagażu m.in. za pomocą urządzeń mobilnych do prześwietlania zawartości bagaży, ręcznych detektorów do wykrywania metalu oraz psów wyszkolonych na wyszukiwanie zapachów materiałów wybuchowych.

W punktach kontroli policjantów wspierali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (Krajowa Administracja Skarbowa) obsługujący mobilne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania bagaży oraz urządzenie skanujące do prześwietlania samochodów ciężarowych. Policjanci ruchu drogowego realizowali zadania związane z płynnym i bezpiecznym przejazdem kolumn specjalnych na terenie województwa małopolskiego.

W związku z organizowaną sesją na obszarze miasta wprowadzone zostały zmiany organizacji ruchu do 12 lipca br. Z uwagi na czasowe zamknięcie niektórych ulic czy tras, policjanci ruchu drogowego wspomagali kierowców w bezpiecznym i bezkolizyjnym korzystaniu z dróg. Do służby skierowano również funkcjonariuszy służb kryminalnych, którzy. koncentrowali uwagę na rozpoznanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podczas pełnienia służby przez policjantów przeprowadzono:

 • 3123 sprawdzeń osób detektorem ręcznym;
 • 1869 sprawdzeń bagaży detektorem ręcznym;
 • 1264 sprawdzeń bagaży przy użyciu RTG (urządzenia rentgenowskie Służby Celno-Skarbowej, która dokonuje także kontroli pojazdów wjeżdżających na teren ICE przy pomocy urządzeń skanujących pojazdy - przeprowadzono  takich 131 kontroli).
 • 408 innych kontroli osobistych i podręcznego bagażu.

Policjanci zrealizowali także 101 eskort i zabezpieczeń  tras przejazdów.

W wyniku przeprowadzonych legitymowań i kontroli, na terenie Krakowa zatrzymano sprawców 15 przestępstw, 12 osób poszukiwanych, nałożono 142 mandaty i skierowano wnioski o ukaranie 19 sprawców wykroczeń. Stwierdzone naruszenia nie miały jednak związku z przebiegiem sesji UNESCO.

Podczas operacji nie odnotowano przypadków naruszeń bezpieczeństwa uczestników 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wybrane informacje na temat poszczególnych dni 41 Sesji ►

Więcej zdjęć ►

(KWP w Krakowie / ig)

 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
 • Podsumowanie operacji UNESCO
Powrót na górę strony