Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lubuskie obchody Święta Policji

Wojewódzkie obchody Święta Policji to czas podziękowań dla lubuskich funkcjonariuszy za zaangażowanie i codzienną służbę społeczeństwu. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu, policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Uroczysty apel połączony z przekazaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli odbył się w piątek (14 lipca). Honorowy patronat nad obchodami objął Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podniosła atmosfera i dostojni goście towarzyszyli lubuskim policjantom podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji. W Nowej Soli pojawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, oświaty i kultury, a także służb współpracujących i   Policji niemieckiej. Mszę Świętą w intencji mundurowych koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Paweł Socha. Na uroczystym apelu licznie zjawili się funkcjonariusze, pracownicy cywilni, rodziny i przyjaciele naszej formacji. Ten szczególny dzień był okazją do podziękowań, refleksji i wspomnienia tych, którzy czuwając nad bezpieczeństwem obywateli, poświęcili własne życie.

W 98. rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej, 855 funkcjonariuszy garnizonu lubuskiego awansowało na wyższe stopnie policyjne. 80 funkcjonariuszy wyróżniono odznaczeniami: „Krzyżem Zasługi”,  „Zasłużony Policjant” i za „Długoletnią Służbę”. 40 osób podczas piątkowych (14 lipca) uroczystości, akty mianowania i medale odebrało z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Heleny Michalak, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosława Janiaka.

Tegoroczne Święto Policji miało wyjątkowy charakter dla policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowej Soli. Komendantowi tej jednostki, mł. Insp. Grzegorzowi Karpińskiemu przekazano sztandar, który jest dowodem zaufania społecznego i docenienia pracy Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Nowej Soli. Dla funkcjonariuszy do wyraz dumy, ambicji i świadectwo wszystkich wartości etosu zawodowego. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Jarosław Janiak dziękował osobom, które wspierały inicjatywę przekazania sztandaru nowosolskiej Policji.

Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów i występ orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po części oficjalnej zorganizowano piknik, podczas którego każdy mógł zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez lubuskich funkcjonariuszy. Wydział prewencji lubuskiej komendy zorganizował stoisko profilaktyczne, gdzie poprzez konkursy i zabawę, policjanci edukowali dzieci i młodzież. Towarzyszyli im funkcjonariusze ruchu drogowego i antyterroryści, których stanowiska cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Honorowy patronat nad Wojewódzkimi Obchodami Święta Policji objął Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 G.J KWP w Gorzowie Wlkp.

Powrót na górę strony