Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w kujawsko-pomorskiem

Tegoroczne obchody Święta Policji w województwie kujawsko-pomorskim odbyły się 14 lipca w Chełmnie. W uroczystościach udział wzięli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

Obchody Święta Policji w Chełmnie zainaugurowane zostały uroczystą mszą świętą, która odbyła się w Kościele Najświętszej Marii Panny. Msza celebrowana była przez Ordynariusza Diecezji Toruńskiej Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego oraz towarzyszących mu księży z Kapelanem kujawsko-pomorskich policjantów Księdzem Prałatem Stanisławem Kotowskim. Następnie odbyła się uroczystość otwarcia gruntownie wyremontowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, której remont kosztował niemal 4,7 mln złotych. 
 
Uroczystego przekazania kluczy do budynku wyremontowanej komendy dokonał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji P. Mariusz Błaszczak. - Pełnicie trudną i odpowiedzialną służbę. Dziękuję za dotychczasowe działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu chełmińskiego – powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak na otwarciu Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie. 
 
Dzięki przeprowadzonej modernizacji budynek komendy spełnia teraz najwyższe standardy i wymogi przewidziane dla tego typu jednostek Policji. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że dzięki unowocześnieniu komendy ponad 100 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji będzie miało godne warunki służby i pracy. Szef MSWiA zaznaczył, że niewątpliwie przyczyni się do to podniesienia standardu pracy funkcjonariuszy oraz zdecydowanej poprawy warunków obsługi obywateli.
 
Poświęcenie wyremontowanego obiektu, którego dokonał Ksiądz Prałat Stanisław Kotowski, bo ceremonią część oficjalną. Dalej goście mieli możliwość zwiedzenia pomieszczeń komendy.
 
Kolejny punkt obchodów policyjnego święta miał miejsce na rynku w Chełmnie. To właśnie tutaj, po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej, w obecności m.in. władz resortowych, samorządowych oraz zaproszonych gości, odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie. W dniu 27 marca 2017 roku został powołany Honorowy Społeczny Komitet Ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, na czele którego stanął Starosta Powiatu Chełmińskiego Pan Zdzisław Gamański, a w skład prezydium weszli przedstawiciele władz powiatowych, miejskich i gminnych powiatu chełmińskiego. Sztandar jest darem społeczności lokalnej dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, składanym w uznaniu dla jej dotychczasowych działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu chełmińskiego.
 
Następnie nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom policji odznaczeń i medali, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe, którego dokonali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak i Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w całym województwie 1648 policjantów. Prezydent RP przyznał także Medale za Długoletnią Służbę, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant”. W sumie medali i odznaczeń przyznano łącznie 139 policjantom i pracownikom policji.
 
Ważną częścią tej uroczystości było wręczenie wyróżnień w konkursie „Przyjazny Dzielnicowy” organizowanym Komendę Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz patronatem medialnym Radia PiK. Komisja konkursowa, po szczegółowej analizie uzasadnień zawartych w  54 zgłoszeniach, wyłoniła trzech laureatów, którymi zostali :
 
· st. sierż. Dawid Kochmański  - Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie,
· sierż. szt. Tomasz Żychowicz - Komenda Miejska Policji we Włocławku,
· mł. asp. Tomasz Kołodziejski - Posterunek Policji w Śliwicach, pow. tucholski.
 
Ostatnim elementem części oficjalnej wojewódzkich obchodów Święta Policji w Chełmnie była defilada z udziałem orkiestry wojskowej i Kompanii Honorowej Policji.
 
Po zakończeniu uroczystości dla mieszkańców przygotowany został festyn. Wśród licznych atrakcji, zaplanowanych z myślą o każdej grupie wiekowej, nie zabrakło takich jak: pokaz tresury policyjnych psów służbowych, czy familiada. Uczestnicy festynu mieli okazję przyjrzeć się przygotowanym stoiskom: miasteczka Ruchu Drogowego, karetce APRD, czy ambulansowi kryminalistycznemu. Dodatkowe gry i zabawy sportowe oraz konkursy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa umilały czas gościom festynu. Swój wkład w organizację imprezy mieli również zaproszeni do współpracy goście. Trwający do późnych godzin popołudniowych festyn oraz poprzedzająca go cześć oficjalna stanowiły punkt kulminacyjny obchodów Święta Policji w województwie kujawsko-pomorskim.
 
 
M. Ch / Rzecznik Prasowy KWP w Bydgoszczy 
w publikacji wykorzystano także FOTO MSWIA
 
Powrót na górę strony