Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wystawa pt. " W służbie królowej polskich rzek”

22 czerwca 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę o uczczeniu roku 2017 - Rokiem Rzeki Wisły. W nawiązaniu do tej inicjatywy, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP zaproponowało uczczenie „Roku Wisły” wystawą zatytułowaną „W służbie królowej polskich rzek”, która w założeniu ma ilustrować obecność policyjnej formacji na tym akwenie. Propozycja zyskała aprobatę Komendanta Głównego Policji i ma być wydarzeniem towarzyszącym centralnym obchodom tegorocznego Święta Policji.

Uroczyste otwarcie wystawy „W służbie królowej polskich rzek” odbędzie się w piątek 21 lipca 2017 roku o godz. 10 w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 w Warszawie. Otwarcia wystawy dokona Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Mariusz Błaszczak oraz Komendant Główny Policji, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Biuro Historii i Tradycji Policji KGP przygotowało wystawę, która ma na celu zaprezentowanie specyfiki pracy policjantów pełniących służbę na terenach wodnych i przywodnych ze szczególnym uwzględnieniem i ukazaniem dbałości funkcjonariuszy o życie, zdrowie i mienie obywateli oraz zaprezentowaniem bogactwa krajobrazowego i przyrodniczego rzeki Wisły. W organizację wystawy – oprócz pomysłodawców oraz jednostek terenowych Policji z Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa i Płocka - zaangażowały się m.in.: Muzeum Historii Polski, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim – Skansen Rzeki Pilicy, Biblioteka Kolekcji Prywatnych, Dom Spotkań z Historią, a także policyjna prasa: miesięcznik „Policja 997” oraz „Stołeczny Magazyn Policyjny”.

Wystawa ukazuje historię policyjnej służby na głównej rzece naszego kraju. Przedstawia też dzieje stołecznego Komisariatu Rzecznego Policji, który był pierwszą jednostką specjalistyczną tego typu w niepodległej Polsce. Powstał w 1920 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, zastępując działającą wcześniej Straż Rzeczną, której zadaniem była ochrona doliny Wisły.

Działalność ówczesnej Policji Rzecznej była ograniczona terytorialnie jedynie do koryta rzeki, pasa nadbrzeżnego oraz przystani i portów. Jej funkcjonariusze mieli przede wszystkim pilnować porządku na szlakach wodnych.

Na szczególne podkreślenie zasługują zgromadzone na wystawie eksponaty, ilustrujące stan ówczesnej techniki policyjnych wodniaków. Można tu zobaczyć m.in. ich akcesoria służbowe, sprzęt ratowniczy (rzutki, bojki, koła ratunkowe, kolce lodowe), a także rybacki sprzęt kłusowniczy (np. drewnianą łódź, tzw. pychówkę i zarekwirowane wędki z kołowrotkami). Dla porównania zaprezentowano współczesne środki „antykłusownicze”: nowoczesne lornetki, noktowizory, szperacze (halogeny), ponton pompowany z silnikiem, auto terenowe z przyczepą i łodzią Ascalden, a nawet policyjnego drona. Są też cymelia, do których zaliczyć trzeba zabytki z okresu Potopu Szwedzkiego, wydobywane – również przy udziale policjantów z Komisariatu Rzecznego KSP - z dna Wisły od 2009 roku: elementy fontann i sklepień, kule armatnie, a także fragment słupa z XIX-wiecznego Mostu Poniatowskiego.

Na uwagę zasługują wydawnictwa książkowe poświęcone Wiśle, ludziom związanym z „królową polskich rzek” oraz wiślanym statkom od wieku XVI do czasów współczesnych. Nie zabrakło też oryginalnych przedwojennych fotografii z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz dokumentów z Archiwum Akt Nowych, związanych z Policją Rzeczną.

(BHiTP KGP / ig)

Powrót na górę strony