Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ostrołęcka Policja uroczyście obchodziła swoje święto

Data publikacji 21.07.2017

Msza Święta, uroczysty apel, medale, awanse, wyróżnienia, wiele ciepłych słów i pochwał przy akompaniamencie policyjnej orkiestry oraz współudziale znakomitych gości i mieszkańców. Tak w dużym skrócie wyglądały obchody 98 rocznicy powstania Polskiej Policji w Ostrołęce. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Arkadiusz Czartoryski, Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Robert Mamątow, Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą Radomiu – insp. Tomasz Michułka, Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski, Starosta Powiatowy Stanisław Kubeł oraz wójtowie gmin, samorządowcy i mieszkańcy miasta.

21 lipca policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce uroczyście obchodzili 98-lecie powstania Policji Państwowej, która została powołana Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 roku. Uroczystość tę rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Diecezji Łomżyńskiej - Tadeusza Bronakowskiego. Stąd mieszkańcy naszego miasta, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, pododdziały Policji i orkiestra z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przemaszerowali na Skwer im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W uroczystym apelu wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Arkadiusz Czartoryski, Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Robert Mamątow, Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą  Radomiu – insp. Tomasz Michułka, przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, resortu sprawiedliwości, duchowieństwa, oświaty, policjanci, członkowie ich rodzin oraz mieszkańcy Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.

„Święto Policji” to znakomita okazja do odznaczenia medalami „Za długoletnią służbę” policjantów, którzy wyróżniają się najdłuższym stażem służby w tej formacji, ale także do wręczenia policjantom aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Medalami odznaczonych zostało 3 policjantów: st. asp. Siok Ireneusz (srebrny medal), insp. Małgorzata Cieślik (srebrny medal) i Komendant Miejski Policji w Ostrołęce - nadkom. Krzysztof Szymański (brązowy medal).

Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 76 funkcjonariuszy. Wśród nich znalazł się I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce - kom. Jarosław Deptuła oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce - podkom. Andrzej Dziadak. W korpusie oficerskim awansowało 4 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów awansowało 41 funkcjonariuszy (12 aspirantów sztabowych, 7 starszych aspirantów, 10 aspirantów oraz 12 młodszych aspirantów), w korpusie podoficerów policji awansowało 26 funkcjonariuszy (17 z nich zmieniło pagony starszego sierżanta na sierżanta sztabowego, 7 z sierżanta na starszego sierżanta, oraz dwóch awansowało na sierżantów z korpusu szeregowych) i 5 policjantów awansowało na stopień starszego posterunkowego. Wśród awansowanych funkcjonariuszy znalazło się 5 przedstawicielek płci pięknej.

Nie zabrakło również wyróżnień. Medale „Za zasługi dla Policji” otrzymali: Ksiądz Mirosław Orłowski – były kapelan Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce (złoty medal), Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Grzegorz Pragacz (brązowy medal), Komendant Straży Miejskiej w Ostrołęce - Pan Piotr Liżewski (brązowy medal), Pan Jerzy Ksepka - Wójt Gminy Łyse (brązowy medal) i płk Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych (brązowy medal).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Jarosław Zieliński w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą  Radomiu – insp. Tomasza Michułki i Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce – nadkom. Krzysztofa Szymańskiego złożył kwiaty pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego  na Skwerze im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Nadkomisarz Krzysztof Szymański, na zakończenie uroczystości wręczył Panu Ministrowi - Jarosławowi Zielińskiemu oraz Komendantowi Wojewódzkiemu Policji podziękowania i pamiątki za uświetnienie swoją obecnością uroczystych obchodów „Święta Policji” w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Ostrołęccy policjanci, z myślą o mieszkańcach Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczyste obchody „Święta Policji”, przygotowali stoisko informacyjno-edukacyjne. Mieszkańcy mogli obejrzeć na nim sprzęt policyjny, spotkać się z policyjną maskotką – „Komisarzem Kurpikiem”, obejrzeć filmy przedstawiające służbę w Policji i zapoznać się z informacjami dotyczącymi naboru do tej formacji.

Bardzo ważna dla ostrołęckiej Policji jest obecność mieszkańców naszego miasta i powiatu ostrołęckiego podczas tak ważnej dla każdego policjanta uroczystości.

Dlatego pragniemy Serdecznie Podziękować wszystkim osobom obecnym na uroczystych obchodach „Święta Policji”.

Powrót na górę strony