Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w WSPol

Data publikacji 24.07.2017

Dokładnie w 98. rocznicę powołania do życia Policji Państwowej na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zebrali się funkcjonariusze i pracownicy Uczelni, by wspólnie uczcić to historyczne wydarzenie. Obchody Święta Policji były znakomitą okazją, by podczas uroczystego apelu podziękować tym, którzy codziennie przyczyniają się do sukcesów tej formacji.

24 lipca 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczystość związana z Obchodami Święta Polskiej Policji. Wydarzenie zainaugurowała Msza Święta w Kościele p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szczytnie.

Główna część uroczystości odbywająca się na placu apelowym szczycieńskiej Uczelni, rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku nadinsp. Janowi Lachowi – Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów.

Po złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – jeńców obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, insp. dr Marek Fałdowski Komendant-Rektor WSPol powitał zaproszonych gości, funkcjonariuszy oraz pracowników Uczeln, a także KPP w Szczytnie.

W dalszej części nastąpił najważniejszy moment uroczystości, podczas którego pan Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, nadinsp. Jan Lach - Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor, insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, a także mł. insp. Tomasz Bzymek – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, wręczyli policjantom i pracownikom Policji odznaczenia, medale i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W podniosłej atmosferze błogosławieństwa na dalszą służbę udzielił Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej dr Edmund Piszcz.

Życzenia oraz gratulacje z okazji Święta Policji funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji złożyli również: Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, a także pan Łukasz Kudlicki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który odczytał list pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odznaczenia w liczbach:

W tym roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych Prezydent RP medalem za długoletnią służbę odznaczył funkcjonariuszy i pracowników WSPol:

 • medalem złotym – 2 osoby
 • medalem srebrnym – 7 osób

Odznaczenia nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

 • Brązowy Medal za „Zasługi dla Policji” – 1 osoba
 • Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” – 2 osoby
 • Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” – 10 osób

Z okazji Święta Policji awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 48 funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:

 • w korpusie oficerów starszych Policji – 12 osób
 • w korpusie oficerów młodszych Policji –17 osób
 • w korpusie aspirantów Policji – 18 osób
 • w korpusie podoficerów Policji – 1 osoba.

W uroczystych obchodach Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie udział wzięli m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb podległych MSWiA oraz MON, Duchowieństwa, a także szkół wyższych resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz resortu Obrony Narodowej.

(WSPol / kp)

 

 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
 • uroczystości z okazji Święta Policji w WSPol
Powrót na górę strony