Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczniowie o policjantach. Konkurs „Policjanci w służbie historii” rozstrzygnięty

Data publikacji 25.07.2017

„Policjanci w służbie historii” – to konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których prowadzone są klasy mundurowe oraz wykładane są przedmioty związane z funkcjonowaniem Policji. Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji a Instytutem Pamięci Narodowej zaowocowało przeprowadzeniem pierwszego wspólnego projektu propagującego etos policyjnej służby.

Do konkursu zgłosiły się 92 drużyny z terenu całego kraju. Realizację zadań konkursowych ukończyły 42 zespoły. Na prace konkursowe składały się trzy zadania:

Opis miejsca pamięci – polegający na odnalezieniu w swojej okolicy i opisaniu miejsca pamięci związanego z wkładem Policji Państwowej w budowanie polskiej państwowości w okresie II Rzeczypospolitej. Jeżeli nie było możliwości znalezienia takiego miejsca w najbliższej okolicy dopuszczalne było zrealizowanie tego zadania
w oparciu o miejsce pamięci znajdujące się na byłych Kresach II Rzeczypospolitej.

Prezentacja policjanta – celem zadania było odnalezienie postaci policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego i II wojny światowej, którego postawa może być przykładem etosu policyjnej służby. Na zadanie składał się opis postaci i przygotowanie krótkiego filmu (1,5-3 min.) prezentującego służbę na rzecz Państwa Polskiego.

Żywa lekcja historii – oczekiwanym efektem przygotowanie i przeprowadzenie „żywej lekcji historii” dla rówieśników bądź młodszych uczniów, podczas której mieli oni możliwość poznania historii związanej z miejscem pamięci i postacią policjanta.

Nadesłane na konkurs prace w znacznej większości obrazowały ogromne zaangażowanie drużyn w zadania konkursowe. Przejawiało się to m.in. poprzez wysoki poziom merytoryczny poszczególnych elementów zadań, do których wykorzystane zostały liczne źródła historyczne oraz zaangażowane zostały osoby spoza szkół. Dzięki temu, do przestrzeni publicznej lokalnych społeczności mogła powrócić pamięć o policjantach – bohaterach w służbie Ojczyzny.

Prace były oceniane przez  komisję konkursową w składzie:

- Karolina Kolbuszewska – Wydział Edukacji Historycznej Biura Edukacji Narodowej IPN;

- dr Mateusz Marek – Wydział Edukacji Historycznej Biura Edukacji Narodowej IPN;

- Rafał Pękała – Naczelnik Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych Biura Edukacji Narodowej IPN;

- nadkom. Zbigniew Bartosiak – Naczelnik Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

11 zespołów otrzymało tytuł laureata i w ramach nagrody weźmie udział w objeździe edukacyjnym śladami historii policjantów i Policji Państwowej na byłych Kresach II Rzeczypospolitej. Koordynatorem konkursu ze strony Komendy Głównej Policji był Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji, który
w swoich zadaniach ma m.in. propagowanie działań na rzecz tzw. klas policyjnych.

Na stronie internetowej konkursu: www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl zostały opublikowane prace najwyżej oceniane przez jury.

Poniżej lista drużyn najwyżej ocenionych.

XVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

Policyjne Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.

- Zespól Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu.

- Zespół Szkół w Tyczynie.

- ZSE i III LO im. Gen. Władysława Andersa w Chełmie.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

- Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

- Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie.

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Nowym Targu.

- Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie.

(źródło: policjanciwhistorii.ipn.gov.pl / dm)

Powrót na górę strony