Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowieckie obchody Święta Policji

Mazowieckie obchody Święta Policji odbyły się w tym roku w Siedlcach. Wydarzenie upamiętnia 98. rocznicę powstania polskiej Policji. W uroczystościach wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu inspektor Tomasz Michułka. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uroczystość swą obecnością zaszczycił Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, przedstawiciel MSWiA – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Andrzej Sprycha, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska, Ordynariusz Diecezji Siedleckiej ks. Biskup Kazimierz Gurda, Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Wicestarosta Powiatu Siedleckiego Michał Okniński, parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województwa mazowieckiego, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, a także duchowieństwa. Przy tej wyjątkowej okazji gościliśmy także delegację Policji niemieckiej z Brandenburgii.

Obchody Święta Policji garnizonu mazowieckiego rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, w intencji wszystkich policjantów i pracowników Policji, której przewodniczył ks. Biskup Kazimierz Gurda. O piękną oprawę muzyczną uroczystego nabożeństwa zadbała Pani Katarzyna Bochyńska - Wojdył (sopran) i Orkiestra Reprezentacyjna Polskiej Policji. Następnie odbył się uroczysty apel. Policjanci i pracownicy Policji z garnizonu mazowieckiego otrzymali odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie policyjne.

Święto Policji to najlepszy moment do podziękowań dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników za ich codzienne zaangażowanie. Takie słowa kierowane były dzisiaj do naszego środowiska przez wszystkich znamienitych gości. Zanim uhonorowano codzienne starania funkcjonariuszy i ich służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, do wszystkich policjantów Mazowsza zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, gospodarz dzisiejszej uroczystości. Podkreślił, że działania prewencyjne i kryminalne mazowieckich policjantów są wysoko oceniane przez mieszkańców i bezpośrednio wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Podziękował wszystkim funkcjonariuszom  i pracownikom garnizonu, stwierdzając że jest dumny z ich postawy. Słowa uznania za codzienną owocną współpracę skierował do wszystkich środowisk i organizacji na co dzień współdziałających z Policją na rzecz bezpieczeństwa.

Medale i nagrody

Stróże prawa otrzymali nominacje na wyższe stopnie, medale „Za długoletnią służbę”i odznaki „Zasłużony Policjant. W tym roku w całym garnizonie mazowieckim za wzorowe i sumienne wykonywanie swoich obowiązków, jak również w uznaniu za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego wyróżnionych zostało łącznie 191 policjantów i pracowników cywilnych Policji. 20 z tych osób medale odebrało dziś w uroczystej atmosferze.

Awanse

Następnie wręczono akty mianowania na kolejne stopnie z okazji Święta Policji. W całym garnizonie mazowieckim Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu awansował 1486 policjantów. Na dzisiejszej uroczystości z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji akty mianowania otrzymało 20 z nich.

Medale za zasługi dla Policji

Święto Policji to również okazja do podziękowania osobom, które przyczyniają się do wypełniania ustawowych zadań Policji. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wystąpiło z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uhonorowanie osób, które podejmowały szereg działań przyczyniających się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza.

Dziś „Medalami za zasługi dla Policji” wyróżniono 11 osób. Wyróżnienie odebrał m.in. Posł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Jarosław Głowacki, Prokurator Tomasz Giza, Kapelan Siedleckiej Policji Ksiądz Prałat Kazimierz Niemirka, Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów Mirosława Miszkurka oraz Starosta Powiatu Sokołowskiego Leszek Iwaniuk.

Podczas uroczystości odczytano list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Defilada i koncert orkiestry

Na zakończenie bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób zgromadzonych na placu, cieszyła się defilada kompanii honorowej ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, pododdziałów policyjnych i wojskowych, a także pocztów sztandarowych jednostek służb mundurowych i Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Uroczystość została uświetniona starannie dobraną oprawą muzyczną Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Występ nie tylko znacznie wzbogacił i podniósł rangę uroczystości, ale również wzbudził duże zainteresowanie wśród wszystkich uczestników.

Oficjalne uroczystości to nie wszystko, co działo się podczas obchodów 98. rocznicy powstania polskiej Policji. Pogoda pozwoliła na spotkanie z mieszkańcami Siedlec w ramach policyjnego festynu. Młodsi i starsi mogli zobaczyć wyposażenie, którym w codziennej służbie posługują się policjanci i wziąć udział w licznych konkursach promujących bezpieczeństwo. Podczas pikniku można też było bliżej poznać na czym polega praca policjantów oraz rekrutacja do służby.

Organizatorami mazowieckich obchodów Święta Policji byli: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, Miasto Siedlce i Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Radomiu oraz Terenowy Zarząd NSZZ Policjantów w Siedlcach. Patronem medialnym było Polskie Radio RDC.

R.O na podstawie materiałów ZP KWP w Radomiu

Powrót na górę strony