Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych

Data publikacji 28.07.2017

Przez dwa dni trwały ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu lipnowskiego mające na celu ustalenie procedur działania i wypracowanie dobrych nawyków podczas wystąpienia pożaru. Wzięli w nich udział strażacy zawodowi i ochotnicy, lipnowscy policjanci, a także leśnicy.

Przez dwa dni trwały ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu lipnowskiego mające na celu ustalenie procedur działania i wypracowanie dobrych nawyków podczas wystąpienia pożaru. Wzięli w nich udział strażacy z PSP w Lipnie, jednostki OSP z powiatu lipnowskiego włączone do Krajowego Systemu ratowniczo-gaśniczego – w sumie 14, ochotnicy z Brzeźna i Maliszewa, policjanci z KPP w Lipnie, leśnicy z Lasów Państwowych z Leśnictwa Wąkole i Straży Leśnej z Nadleśnictwa Dobrzejewice. Służby ratownicze podnosiły swoje kwalifikacje ćwicząc na obszarze leśnym gm. Lipno. Ich zadaniem jest sprawne reagowanie na nagłe stany zagrożenia, spowodowane różnymi sytuacjami losowymi.

Tym razem scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar lasu, który od Czernikowa przenosi się na teren gm. Lipno. Sprawdzano czas dojazdu na miejsce poszczególnych jednostek straży  i sprawność ich działań w zagrożonym obszarze.

W ćwiczeniach wzięli udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, których zadaniem było zapewnienie drożności dróg i przygotowanie objazdów, patrolowanie zagrożonego rejonu pod kątem przebywania tam osób postronnych oraz przekazywanie informacji o zagrożeniu oraz utrudnieniach w ruchu dla społeczeństwa.

Pierwszy dzień przewidziany był na ćwiczenia sztabowe przygotowujące służby do działań w sytuacji kryzysowej pod kątem merytorycznym. Zadaniem poszczególnych zespołów jest tu opracowanie procedur postępowania dla danego zdarzenia. Drugiego dnia odbywały się działania praktyczne podczas symulowanej sytuacji kryzysowej.  Pozwala to na ich usprawnienie i wykluczenie błędów powstałych podczas ćwiczeń z realnych działań ratowniczych.

(KWP w Bydgoszczy / mw)

 • Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych
 • Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych
 • Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych
 • Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych
 • Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych
 • Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych
 • Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych
 • Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych
 • Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych
 • Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych
 • Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych
Powrót na górę strony