Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym

Data publikacji 28.07.2017

O bezpieczeństwo polskich turystów na wakacjach poza naszymi granicami od 1 lipca br. dba ośmiu polskich policjantów, którzy pełnią służbę patrolową na chorwackim wybrzeżu. Z dniem 1 sierpnia br. podobne polsko-bułgarskie patrole uruchomione zostaną na wybrzeżu Morza Czarnego gdzie udaje się kolejna dwójka polskich policjantów. Współpracę tę umożliwiają stosowne porozumienia międzynarodowe zawarte przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, na mocy których służba pełniona będzie do 1 września br.

Policja jest instytucją nowoczesną, szybko reagująca na zmiany zachodzące w otoczeniu, potencjalne zagrożenia, ale też przede wszystkim wychodząca naprzeciw oczekiwaniom społecznym, optymalnie dostosowuje formy swego działania do oczekiwań Polaków.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem takiej współpracy są działania organizowane przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowych projektów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie wakacyjnym.

Południe Europy jest ulubionym kierunkiem wakacyjnych wojaży Polaków. Z racji uwarunkowań geograficzno-klimatycznych, ale również sytuacji geopolitycznej, Polacy w coraz większym stopniu spędzają wakacje nie tylko nad Adriatykiem, ale również na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego, co musiało znaleźć odzwierciedlenie w działaniach polskiej Policji. Analogiczne działania realizowane są przez policje kilkunastu krajów europejskich.

O ile współpraca w tym zakresie ze stroną chorwacką jest już ugruntowana, albowiem jest kontynuowana już od 2010 r. kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez okres miesiąca, o tyle współpraca ze stroną bułgarską została zapoczątkowana w ubiegłym roku. Wówczas po raz pierwszy na okres miesiąca skierowano tam jednego polskiego policjanta. Ten krótki okres pozwolił na rozpoznanie i potwierdzenie potrzeby kierowania w sezonie wakacyjnym polskich policjantów na wybrzeże Morza Czarnego. Stąd też Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, na wniosek strony bułgarskiej, w bieżącym roku skierował dwójkę polskich policjantów, którzy będą pełnić służbę w rejonie miasta Burgas. Policjantami tymi są asp. Anna Rymanowska-Osobliwy na co dzień pełniąca służbę w KPP w Mielcu na Podkarpaciu i sierż. sztab. Krzysztof Winkowski z KPP w Tarnowie w Małopolsce. Warto dodać, że Pani Anna posiada już doświadczenie w pełnieniu służby w patrolach międzynarodowych, albowiem służbę tego rodzaju pełniła już nad Adriatykiem.

Zadania policjantów pełniących służbę w międzynarodowych patrolach, w odróżnieniu od tych typowych dla służby pełnionej w kraju, polegają przede wszystkim na udzielaniu pomocy polskim turystom oraz ułatwieniu komunikacji z miejscowymi policjantami.

Doświadczenia lat minionych wskazują, że być może i w tym roku polscy policjanci nie mają okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji, albowiem Polacy na terenie Chorwacji są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność. A jest to grupa znacząca, bo licząca blisko 1 milion turystów.

Polscy policjanci podkreślają, że zdecydowana większość polskich turystów spędzających wakacje w Chorwacji wraca do Polski bez żadnego kontaktu z miejscową Policją, ani też wspomnień o przykrych incydentach.

St. asp. Andrzej Arent i sierż. Sławomir Lesiewicz informują, że służbę pełnią w rejonie Makarska w patrolach pieszych, z wykorzystaniem pojazdu służbowego, a także na rowerach. Patrole piesze jak i rowerowe odbywają się w większości przypadków wzdłuż promenady biegnącej przy morskiej linii brzegowej. Działania mają charakter prewencyjny i informacyjny, albowiem zdarzają się przypadki kradzieży przedmiotów wartościowych pozostawionych bez opieki na plaży. Polscy turyści mają szereg pytań z zakresu chorwackiego kodeksu wykroczeń. Interesuje ich głównie wysokość mandatów za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym. W Chorwacji taki mandat kosztuje
w przeliczeniu około 400 złotych, więc o wiele więcej niż w Polsce, jednak chorwaccy policjanci są bardzo wyrozumiali jeżeli chodzi o tego rodzaju wykroczenia, rzadko nakładają za nie grzywnę, czego nie można powiedzieć o niestosowaniu się do zakazu zatrzymywania się jak i do konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem zarówno przez kierowcę jak i pasażerów, gdzie nie ma raczej co liczyć na ulgowe potraktowanie. Mandat wynosi około 300 złotych. Co ciekawe płacąc na miejscu wystarczy uiścić połowę kwoty i dlatego sprawcy wykroczeń bardzo chętnie korzystają z takiej możliwości.

Ważnym elementem służby są akcje edukacyjno-informacyjne mające na celu promowanie bezpieczeństwa. Prowadzone są one w różnych miejscach, w tym w tzw. Infopunktach i wykorzystywane są w tym celu różnorakie materiały, w tym ulotki sporządzone w języku polskim. Akcje tego rodzaju prowadzone są wspólnie z policjantami z innych krajów takich jak Włochy, Niemcy, Słowacja, Czechy, Bośnia i Hercegowina, Francja i oczywiście Chorwacja.

Podobne spostrzeżenia mają st. sierż. Konrad Zygarlicki i st.post. Patryk Pełszyk, którzy pełnią służbę na wyspie Krk. Podczas wspólnych patroli pieszych wraz z policjantami chorwackimi i słoweńskimi, zauważyli, że zmorą i królową wykroczeń popełnianych przez turystów jest parkowanie w niedozwolonych miejscach. Wykroczenie to jest bardzo restrykcyjnie traktowane, na które nie ma taryfy ulgowej jednak przez 3 tygodnie nie ukarano żadnego Polaka. Sami Chorwaci zaznaczają, że dużą uwagę zwracają na prędkość na drogach oraz przestrzeganie używania pasów bezpieczeństwa.

Nowością dla polskich policjantów jest sposób podejścia społeczeństwa chorwackiego do Policji. Chorwaci mają świadomość, że jest to formacja dbająca o wspólne bezpieczeństwo i porządek i nawet w sytuacji gdy zostanie nałożony mandat, nikt nie ma żalu do policjanta, bo jest świadom, że popełnił wykroczenie.

Podobnie miłym zaskoczeniem był sposób podejścia do polskich policjantów.  - W czasie naszych patroli wzdłuż promenady nie tylko polscy turyści są  mile zaskoczeni naszą obecnością, chorwaccy sklepikarze, restauratorzy i sami mieszkańcy wyspy reagują radośnie na nasz widok widząc nasze wsparcie dla nich. Niejednokrotnie zostaliśmy zatrzymani przez Chorwata, który zrobił to tylko po to, żeby wspomnieć, że był w Polsce i bardzo mu się u nas podobało. – relacjonują polscy policjanci z wyspy Krk.

Policjanci podkreślają, że należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. W ciągu pobytu już dwukrotnie brali czynny udział w poszukiwaniach dzieci, które oddaliły się od rodziców, w jednym przypadku zdarzenie dotyczyło obywateli Niemiec, w drugim zaś obywateli Słowenii. Na szczęście w obydwu przypadkach poszukiwania zakończyły się szczęśliwie.

Sierż.sztab. Michał Machulski i st.post. Marcin Celi pełniący służbę w rejonie Puli współdziałają najczęściej z policjantami prewencji, ale zdarzało się również, że byli to policjanci kryminalni. Najczęściej ich partnerami chorwackimi byli policjanci kontaktowi – odpowiednicy polskich dzielnicowych, a także policjanci patrolowi. 

Wśród ciekawostek obyczajowo-prawnych policjanci wskazują, że w Chorwacji karalnym jest chodzenie w bikini lub slipach kąpielowych po mieście, na które to wykroczenie reagują policjanci chorwaccy, z tym, że kończy się zazwyczaj pouczeniem. Drugi także dość niespotykany przepis dotyczy braku możliwości rezerwowania ręcznikiem miejsca na plaży lub leżaku. Chodzi tu o sytuację, gdy ktoś udaje się wieczorem na plażę i kładzie tam ręcznik, aby w dniu następnym mieć najlepsze miejsce na plaży od samego rana bez konieczności wczesnego wstawania. Prawdopodobnie wywołane jest to przez masowy napływ turystów ze Europy wschodniej oraz zwyczaje „przywiezione” z kurortów egipskich i tureckich. Państwo chorwackie zaczęło walczyć z tym zjawiskiem. 

Podczas patrolowania licznych kempingów policjanci starali się dotrzeć z polskojęzyczną ankietą do polskich turystów i uświadomić im jakie zagrożenia występują w rejonie, w którym wypoczywają. Do zagrożeń tych należą przede wszystkim kradzieże rowerów, kradzieże silników z łodzi, kradzieże z włamaniem do pojazdów, kradzieże mienia pozostawionego bez nadzoru, kradzieże z włamaniem do apartamentów i przyczep. Ze względu na upalną pogodę na terenie Istrii bardzo częstym zagrożeniem były także pożary, których przyczyną często była lekkomyślność lub umyślne działanie człowieka. 

Mł. asp. Dariusz Łatka i st. sierż. Mateusz Pańczyk pełniący służbę w rejonie Zadaru, podobnie jak ich koledzy podkreślają, że ich służba przebiega bardzo spokojnie. Ich zadania w głównej mierze polegają na prowadzeniu podczas patrolu działań informacyjno-edukacyjnych, choć odnotowano kilka drobnych incydentów z udziałem Polaków. Przypomnieć należy, że podobnie jak w Polsce, w Chorwacji zabronione jest posiadanie środków odurzających

Wszyscy polscy policjanci podkreślają, że zostali bardzo miło przyjęci przez stronę chorwacką, która mając na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców, zorganizowała w tym celu oficjalne konferencje z udziałem mediów.

Podobnie bardzo dobrze układa się robocza współpraca z personelem dyplomatycznym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu.

Do ciekawostek zaliczyć można również umundurowanie polskich policjantów, którzy prócz umundurowania służbowego, które na co dzień widzimy na polskich ulicach, zostali wyposażeni przez Biuro Logistyki Policji KGP w nowy, będący już w testowaniu w kraju, wzór umundurowania specjalnego w postaci koszulki polo w kolorze białym z napisem "Policja" oraz krótkie spodnie. Elementy te wykonane są z nowoczesnych materiałów mających zwiększyć komfort służby patroli na wodzie i rowerowych. Nowe wzory wraz z doborem tkanin i dzianin zostały opracowane w Wydziale Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej BLP KGP jako elementy prowadzonej modernizacji i standaryzacji poszczególnych elementów umundurowania w skali całej Policji. Jak relacjonują polscy policjanci, umundurowanie to wzbudza zaciekawienie, zarówno policjantów chorwackich, jak i z innych państw. Spisuje się ono świetnie, przede wszystkim ,,oddycha" co znacząco poprawia komfort służby.  - Każdy z policjantów z obcych państw chce przynajmniej dotknąć materiału z jakiego zrobione są szorty i polo. Są pod wrażeniem i nawet „zazdroszcząc” komentują to: ,,you are lucky". Podobne reakcje wzbudza także nasze obuwie. Jest naprawdę wygodne i sprawdza się podczas patrolu kamienistych plaż oraz terenów trudno dostępnych. Tu też na co dzień słyszymy wyrazy aprobaty i uznania ze strony policjantów chorwackich - mówi jeden z funkcjonariuszy.

Policjanci informują, że dochodzi także do wielu zabawnych sytuacji, gdyż polscy turyści nie są do końca pewni czy jesteśmy policjantami z Polski czy też nie. Dopiero w rozmowie stwierdzają: - Tak podejrzewaliśmy, ale do końca nie byliśmy przekonani. Do tego zawsze stwierdzają, że po raz pierwszy widzą policjanta w takim umundurowaniu.

Zadania realizowane w ramach międzynarodowych projektów zapewniających bezpieczeństwo w sezonie turystycznym nie świadczą tylko o rozwijaniu rzeczywistej współpracy międzynarodowej polskiej Policji, ale przede wszystkim są doskonałym przykładem współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym przypadku z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jakże trafne w odniesieniu do tej inicjatywy jest motto polskiej dyplomacji: Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć.

Z polskimi policjantami pełniącymi służbę w Chorwacji można nawiązać kontakt telefoniczny pod numerami:

 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Istarska (Pula)
  +48 504 316 015,
 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Zadarska (Zadar)
  + 48 504 316 068,
 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Primorsko-Goranska (wyspa KRK)
  +48 601 630 688,
 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinskim (Makarska)
  + 48 601 237 706

Z polskimi policjantami pełniącymi służbę w Bułgarii od 1 sierpnia br. będzie można nawiązać kontakt telefoniczny pod numerem:

 • w Burgas Okręg Nesebar (Słoneczny Brzeg) +48 604 495 463

Zadania realizowane przez policjantów w ramach patroli międzynarodowych uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez polskie placówki dyplomatyczne, stąd też bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się również na stronach internetowych ambasad, z których przedstawicielami polscy policjanci pozostają w ścisłym kontakcie.

Na bazie doświadczeń lat minionych należy mieć nadzieję, że polscy turyści spędzą wspaniałe wakacje na południu Europy, zaś polscy policjanci nie będą mieć do końca swojego pobytu poza granicami kraju okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 • Chorwacja

 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bezpieczne wakacje nad Adriatykiem i Morzem Czarnym
 • Bułgaria

 • policjanci pełniący służbę na wybrzeżu Morza Czarnego
 • policjanci pełniący służbę na wybrzeżu Morza Czarnego
 • policjanci pełniący służbę na wybrzeżu Morza Czarnego
 • polski policjant pomaga w czynnościach bułgarskiemu funkcjonariuszowi
 • polski policjant pomaga w czynnościach bułgarskiemu funkcjonariuszowi
 • polski policjant pomaga w czynnościach bułgarskiemu funkcjonariuszowi
 • polskie patrole nad Morzem Czarnym
 • polskie patrole nad Morzem Czarnym
 • polskie patrole nad Morzem Czarnym
 • polskie patrole nad Morzem Czarnym
 • polskie patrole nad Morzem Czarnym
 • polskie patrole nad Morzem Czarnym
 • polskie patrole nad Morzem Czarnym
 • polskie patrole nad Morzem Czarnym
 • polskie patrole nad Morzem Czarnym
Powrót na górę strony