Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Wojewódzkie obchody Święta Policji

Data publikacji 28.07.2017

W tym roku Wojewódzkie Obchody Święta Policji dla garnizonu warmińsko-mazurskiego odbyły się w Biskupcu. W uroczystości wzięli udział m. in.: posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Wyróżnieni policjanci otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, odznaki policyjne oraz nominacje na wyższy stopień służbowy.

Oficjalnie swoje święto Polska Policja obchodzi co roku 24 lipca. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem przypomina o rocznicy powołania w 1919 roku przez Sejm RP Policji Państwowej.

Centrum wydarzeń podczas warmińsko-mazurskich obchodów Święta Policji w 2017 roku zostało zlokalizowane w Biskupcu. Uroczystość poprzedziła msza w Kościele Św. Jana Chrzciciela. Mszę odprawił Arcybiskup Edmund Piszcz przy udziale Proboszcza parafii ks. Wiesława Bury oraz Kapelana KWP w Olsztynie Zbigniewa Czernika i kapelana KMP w Olsztynie ks. Arkadiusza Suchowieckiego.

 

 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #4
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #4
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #5
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #5
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #6
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #6
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #7
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #7
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #8
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #8
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #24
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #24
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #25
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #25
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #26
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #26
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #27
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #27

 

W uroczystościach wzięli udział posłowie i senatorowie, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, szefowie służb współpracujących z Policją, przedstawiciele samorządu na Warmii i Mazurach, a także Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek wraz ze swoimi zastępcami oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu warmińsko-mazurskiej Policji. Wśród gości zalazła się także delegacja policji holenderskiej z regionu Limburg, Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze ściśle współpracują z tamtejszymi policjantami już od dziewięciu lat.

Poświęcenie, szacunek, honor, etos, zaufanie

Kolejną częścią zaplanowanych uroczystości był apel, który rozpoczął się odegraniem Hymnu RP. Zaproszonych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek:

„Witam wszystkich z wielkim szacunkiem i cieszę się, że spotykamy się w tak licznym gronie na obchodach Święta Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W tej formule świętujemy po raz pierwszy. Jest mi szczególnie miło także z tego względu, że spotykamy się dziś w Biskupcu. W tutejszym komisariacie miałem przyjemność pracować przez cztery lata. Tegoroczne obchody objęte są honorowym patronatem Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.”

Komendant odczytał także list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym znalazły się podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy za ich służbę, za to, że stoją na straży prawa i porządku i są zawsze tam, gdzie inni potrzebują pomocy. Dzięki temu Polska jest dziś krajem bezpiecznym, mieszkańcy czują się bezpiecznie i to jest właśnie rezultat tej służby.

Głos zabrał także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

„Policjanci każdego dnia udowadniają, jak ważna jest ich służba i pomoc niesiona drugiemu człowiekowi. To wasza zasługa, że jeżeli zapytamy naszych mieszkańców, czy czują się bezpiecznie w swoim mieście, to 90 % odpowie, że tak. (…) Obraz dzisiejszej Policji tworzycie także wy – policjanci i pracownicy garnizonu warmińsko - mazurskiego.”

W kolejnym wystąpieniu do zebranych zwrócił się Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, który również podziękował policjantom za ich codzienną, efektywną służbę. Przypomniał przy tym bogatą i długą historię polskiej policji, która choć obchodzi w tym roku 98 rocznicę powstania, to podstawy jej utworzenia sięgają znacznie wcześniej.

Życzenia policjantom i pracownikom Policji złożył także przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie nadkom. Sławomir Koniuszy. Odniósł się m.in. do etosu służby, który w jego ocenie postrzegany jest wyłącznie jako katalog szczególnych obowiązków policjanta. Podkreślił, że:

„Etos służby to nie tylko kwestia honoru, umiłowania ojczyzny czy gotowości do poświęcenia własnego życia. Etos to także obowiązki państwa wobec policjanta. To przede wszystkim obowiązek zapewnienia jemu i jego rodzinie godnego bytu, to obowiązek zapewnienia jemu i jego rodzinie godnego bytu, to obowiązek chronienia go przed oszczerstwami i niegodziwością ludzi nieuczciwych, to obowiązek stania na straży jego apolityczności, na której opiera się zaufanie społeczne”.

Na zakończenie głos zabrał także współgospodarz uroczystości Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, który podkreślając radość z tego, że to w Biskupcu w tym roku policjanci obchodzili swoje święto, policjantom i pracownikom cywilnym policji życzył wszelkiej pomyślności w dalszym życiu zawodowym i prywatnym.

 

 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #9
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #9
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #10
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #10
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #11
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #11
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #12
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #12
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #13
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #13
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #14
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #14
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #16
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #16
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #18
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #18
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #19
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #19
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #20
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #20
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #29
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #29
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #30
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #30
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #31
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #31
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #32
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #32
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #33
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #33

 

Odznaczenia i awanse

Święto Policji jak co roku to wyjątkowa okazja do uhonorowania policjantów i pracowników Policji.

W tym roku w całym garnizonie warmińsko-mazurskim Medalami za długoletnią służbę odznaczono 58 policjantów (Złoty: 11, Srebrny: 37, Brązowy: 10).

Odznakę Zasłużony policjant otrzymało 33 funkcjonariuszy (Złota: 1, Srebrna: 3, Brązowa: 29). W sumie zostało odznaczonych 91 policjantów.

Znacznie więcej, bo aż 1043 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe (st. post. - 144 , sierż. - 72, st. sierż. - 102, sierż. szt. - 154, mł.asp. - 102, asp. - 127, st.asp. - 116, asp. szt. - 126, kom. - 45, nadkom. - 28, podinsp. - 13, mł. insp. - 11, insp. – 3).

Uhonorowane zostały także osoby, które swoją pracą na co dzień wspierają działania funkcjonariuszy służące wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa w lokalnym środowisku. Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Policji zostali odznaczeni: Krzysztof Kuriata Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz mł. insp. celny Dariusz Postek Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2017 roku mianował podinsp. Edwarda Szydłowskiego – p. o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadzorującego pion kryminalny - na stopień młodszego inspektora.

Uroczystości swoim występem uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

 

 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #15
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #15
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #17
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #17
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #34
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #34
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #35
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #35
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #36
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #36
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #37
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #37
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #38
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #38
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #39
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #39
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #40
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #40

Świętowanie z myślą o mieszkańcach

W trakcie uroczystości Święta Policji w Biskupcu funkcjonariusze przygotowali dla mieszkańców i gości stanowiska promocyjno - informacyjne. Nie zabrakło stoiska profilaktycznego, gdzie prezentowano m. in. działanie aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Chętni mogli także przymierzyć alcogogle oraz narkogogle, które pozwalają uzmysłowić sobie, jak negatywnie alkohol i środki odurzające wpływają na zachowanie i koordynację ruchową człowieka. Na stanowisku promocyjnym obejrzeć można było sprzęt policyjny wykorzystywany na co dzień przez funkcjonariuszy. Były to m. in.: motocykle policjantów ruchu drogowego, poduszkowiec wykorzystywany przez policyjnych wodniaków, pojazd służbowy wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów z wydziału patrolowo-interwencyjnego, ambulans pirotechniczny z wyposażeniem, z którego podczas akcji korzystają policjanci z Zespołu Minersko-Pirotechnicznego SPAP KWP w Olsztynie oraz pojazd do przewozu osób zatrzymanych i konwojowanych, wykorzystywany przez policjantów z Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

 

 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #1
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #1
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #2
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #2
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #3
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #3
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #21
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #21
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #22
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #22
 • Obchody Święta Policji w Biskupcu #23
  Obchody Święta Policji w Biskupcu #23

 

Zrealizuj swoje ambicje i rozwijaj zainteresowania – wstąp do policji

Policjanci uroczystości związane ze swoim świętem, wykorzystują także do tego, by przybliżyć innym osobom zagadnienia dotyczące swojej służby, a także po to, by zachęcić do związania swojej ścieżki zawodowej właśnie ze służbą w Policji.

"Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - to słowa roty ślubowania, jakie na początku swojej służby wypowiada każda osoba wstępująca w szeregi policji.

W tej służbie zakres zadań jest bardzo szeroki, a jej różnorodność umożliwia realizację różnych zainteresowań i ambicji, szczególnie w tak urozmaiconym regionie jakim są Warmia i Mazury.

Policyjni wodniacy, przewodnicy psów, motocykliści z wydziałów ruchu drogowego, antyterroryści, specjaliści z zakresu kryminalistyki, dociekliwi kryminalni i gotowi na wszystko policjanci z prewencji - oni wszyscy w codziennej służbie dbają o porządek i bezpieczeństwo w swoim regionie. Dla wielu z nich obowiązki służbowe i zadania jakie są przed nimi stawiane, są także okazją do rozwijania swoich zainteresowań, łączenia hobby z pracą, a także zdobywania zupełnie nowych doświadczeń.

 

 

Na wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Polskiej Policji, czekają funkcjonariusze i pracownicy Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie (pod adresem Al. Piłsudskiego 5 w Olsztynie lub pod numerami telefonów 89 522 4402, 89 522 4403, 89 522 4404), którzy udzielą zainteresowanych wszelkich odpowiedzi na pytania w tym temacie.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

(KW/TM)

Powrót na górę strony