Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prokurator Krajowy i Komendant Główny Policji podpisali porozumienie

Dziś w Prokuraturze Krajowej odbyła się uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prokuratorem Krajowym. Dotyczy ono współpracy Policji i Prokuratury w zakresie użycia przez Prokuraturę statków powietrznych służby Lotnictwa Policji.

Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony przez I Zastępcę Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego oraz Komendanta Głównego Policji nadinspektora Jarosława Szymczyka. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli również: Zastępca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka - Górska oraz Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej Przemysław Funiok.

Celem podpisanego dziś porozumienia jest zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie z 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz ustawie z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze.

(Prokuratura Krajowa/ro/ foto: Andrzej Chyliński Biuro Komunikacji Społecznej KGP)

  • podpisanie porozumienia
Powrót na górę strony