Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Elbląg, Iława, Węgorzewo, Bartoszyce: Policjanci przeprowadzili działania NURD

Data publikacji 04.08.2017

Policjanci z ruchu drogowego z Elbląga, Iławy, Węgorzewa oraz Bartoszyc przeprowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Ignorowanie przepisów ruchu drogowego może skończyć się tragicznie. Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych czy wjeżdżanie na przejazd rowerowy, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych, a także jazda rowerem pod prąd – są to zachowania, które mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Pieszego i rowerzystę chroni tylko jego własny zdrowy rozsądek oraz odpowiednie zachowanie.  To, że my widzimy samochód, nie oznacza wcale, że kierowca widzi także nas. Pamiętajmy również o noszeniu odblasków. W warunkach ograniczonej widoczności miejmy ze sobą odblask, także w mieście w świetle latarni, jesteśmy bardziej widoczni dla kierujących pojazdami.

Elbląg


W trakcie działań policjanci ujawnili 10 naruszeń przepisów ruchu drogowego kierowców wobec pieszych oraz 11 wykroczeń, które popełnili piesi. Najczęstsze przewinienia pieszych to przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego przejeżdżania przez kierujących przejść dla pieszych oraz nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu. Podczas trwania działań policjanci nałożyli łącznie 58 mandatów karnych za inne wykroczenia, a w 4 przypadkach kontrole zakończyły się pouczeniami. W działaniach NURD policjanci obsłużyli 7 zdarzeń drogowych, przeprowadzili 117 kontroli trzeźwości. Nie zatrzymali żadnego nietrzeźwego kierowcy oraz zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych.

Działania NURD były prowadzone wspólnie z żandarmerią wojskową.

 

 • Działania NURD
  Działania NURD

 

Iława

Działania „NURD” mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych oraz rowerzystów.

Jak dodał kierownik wydziału ruchu drogowego st. asp. Mirosław Kowalski – takie działania są bardzo ważne gdyż wpływają  na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych oraz rowerzystów. Oświadczył, że w pierwszym półroczu 2016 roku na terenie powiatu iławskiego doszło do 4 wypadków i 17 kolizji z udziałem pieszych.

Podczas działań policjanci ukarali mandatami 20 pieszych przechodzących przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, a 3 osoby pouczyli. Na 3 kierujących samochodami, którzy nie ustąpili pierwszeństwa pieszemu również nałożyli mandaty, wobec jednej osoby sporządzili wniosek o ukaranie do sądu i 2 osoby pouczyli.

 

 • Działania NURD
  Działania NURD
 • Działania NURD
  Działania NURD
 • Działania NURD
  Działania NURD

Węgorzewo

Wczoraj od samego rana do wieczora, policjanci węgorzewskiej drogówki egzekwowali prawidłowe korzystanie z dróg przez pieszych i  rowerzystów oraz czy posiadają obowiązkowe odblaski. Sprawdzali także sposób przekraczania jezdni, chodzenie jej właściwą stroną przy braku chodników i wyprzedzanie na przejściach dla pieszych. Zwracali również uwagę na wyposażenie rowerów, wymagane uprawnienia do kierowania tymi pojazdami oraz stan trzeźwości kierujących.

Podczas działań policjanci ujawnili 15 wykroczeń popełnionych przez osoby piesze oraz kierujących rowerami. Niestety nie obyło się bez kary. Policjanci nałożyli 14 mandatów karnych i zastosowali 1 pouczenie. Spośród ujawnionych wykroczeń  i nałożonych kar w większości  to przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz brak obowiązkowego wyposażenia w jednośladach.

Działania będą kontynuowane na terenie całego powiatu węgorzewskiego, a szczególnym nadzorem zostaną objęte miejsca, w których najczęściej dochodzi    do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

 • Działania NURD
  Działania NURD
Bartoszyce

Piesi i kierujący jednośladami, to grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jakiejkolwiek technicznej ochrony. Celem policyjnych działań, nie jest jedynie karanie mandatami pieszych czy kierowców jednośladów za wykroczenia. W trakcie działań funkcjonariusze rozmawiają z pieszymi przypominając o zasadach bezpieczeństwa i zwracają uwagę, że zdarzenia z udziałem pieszych często są tragiczne w skutkach. Policjanci zwracają szczególną uwagę również na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy, a także zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników.

Bartoszyccy policjanci ukarali wczoraj 11 osób za niezgodne z przepisami przechodzenie przez jezdnię. Jeden z pieszych przechodził przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, 10 innych osób nie korzystało z przejść dla pieszych.

 • Działania NURD
  Działania NURD
 • Działania NURD
  Działania NURD
 • Działania NURD
  Działania NURD
 

js/jk/gm/mk/in

Powrót na górę strony