Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja kujawsko-pomorskiej Policji z wizytą na Węgrzech

Data publikacji 08.08.2017

W duchu postanowień Deklaracji o współpracy Policji kujawsko-pomorskiej i peszteńskiej, Komendant Policji Okręgu Pest na Węgrzech dr. Istvan Michaly zaprosił Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła Spychałę do złożenia wizyty w peszteńskiej jednostce.

W dniach 27-31 lipca delegacja kujawsko-pomorskiej Policji gościła w Budapeszcie, gdzie równolegle odbywały się dwie imprezy masowe. Pierwszą z nich było Grand Prix Formuły 1, druga natomiast to Mistrzostwa Świata w Pływaniu FINA 2017. Podczas wizyty w siedzibie Policji federalnej, peszteńskiej i miasta Budapeszt – bo wszystkie mieszczą się w jednym budynku, zaprezentowano strukturę Policji węgierskiej oraz pokrótce przybliżono jej charakterystykę. Jak trafnie podsumował pesztański Komendant, model węgierski jest bardzo zbliżony do tego, którym wyróżnia się nasz rodzima formacja.

Wizytując siedzibę trzech jednostek Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała miał możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, które w przeciwieństwie do polskiego, usytuowane jest w strukturze Policji i kompleksowo obsługiwane przez jej funkcjonariuszy. Ciekawostką jest fakt, że we wspomnianej komendzie znajduje się kaplica, restauracja oraz… izba przyjęć świadcząca opiekę zdrowotną polegającą na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym w stanie nagłego zagrożenia życia funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Ponadto, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała wziął udział w odprawie służbowej policjantów ruchu drogowego, ukierunkowanej na omówienie form zabezpieczenia Grand Prix Formuły 1 i związanych z nim zagrożeń. W jej trakcie rozdzielono zadania dla funkcjonariuszy, w tym dwóch policjantów garnizonu kujawsko-pomorskiego oddelegowanych do pełnienia czynności służbowych przy zabezpieczeniu GPF1. Dwaj nasi koledzy, którzy reprezentowali kujawsko-pomorski ruch drogowy to laureaci wojewódzkich eliminacji do ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2017” st. asp. Rafał Kowaski z KMP w Bydgoszczy oraz mł. asp. Łukasz Kurpiewski z KPP w Świeciu, którzy na swoich służbowych Hondach, wspólnie z kolegami ze Słowacji, Austrii, Rumunii i Węgier pełnili służbę na drogach dojazdowych do toru Hungaroring, na którym odbywało się GPF1 (w tym pilotaż VIP, pościg, kierowanie ruchem).

Bez wątpienia ogromne wrażenie zrobiło mobile centrum dowodzenia usytuowane w pobliżu toru Hungaroring. Na kilkuset metrach kwadratowych, na czas trwania imprezy, powstała samodzielna polowa jednostka Policji, na terenie której skoncentrowano funkcjonariuszy czuwających nad zabezpieczeniem GPF1. W dwudziestu klimatyzowanych kontenerach zorganizowano stanowisko dowodzenia z dostępem do wszystkich baz policyjnych i pozapolicyjnych, stanowisko monitoringu z obrazem CCTV oraz z policyjnego śmigłowca, a także zaplecze logistyczne i gastronomiczne.

Równolegle w Budapeszcie odbywały się Mistrzostwa Świata w Pływaniu FINA 2017. Konkurencje pływackie oraz skoki do wody zostały przeprowadzone w Dunaj Arenie, podczas gdy pływanie na otwartym akwenie odbyło się nad Balatonem. Na Basenie Narodowym im. Alfréda Hajósa, położonym na Wyspie Małgorzaty (na rzece Dunaj w samym sercu Budapesztu), rozegrano zawody w piłce wodnej. W Parku Miejskim Városliget zawodnicy rywalizowali w pływaniu synchronicznym, a na nasypie Dunaju w dzielnicy Buda odbyły się zmagania w skokach z klifów. Poznając zabezpieczenie tej imprezy na większości obiektów, delegacja kujawsko-pomorskiej Policji mogła przekonać się, że bezpieczeństwo publiczne to cel nadrzędny, a ogrom zaangażowanych sił i środków odgrywa kluczową rolę w jego realizacji.

W poniedziałek 31 lipca odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie prac nad zabezpieczeniem tych dwóch imprez masowych. Komendant Policji Okręgu Pest na Węgrzech dr. Istvan Michaly złożył serdeczne podziękowania na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła Spychały za wsparcie osobowe skierowane do zabezpieczenia GPF1. Podsumowując pesztański Komendant przybliżył pokrótce statystkę towarzyszącą wyścigom Formuły 1. W trakcie 4-dniowego GPF1, tor Hungaroring odwiedziło ponad 200.000 osób. Odnotowano zaledwie 8 zdarzeń (3 kradzieże, 4 kradzieże z włamaniem i kolizję).

W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, który wyraził słowa uznania dla współpracy Policji na polu bezpieczeństwa imprez masowych o charakterze międzynarodowym. Zaznaczył, że udział funkcjonariuszy naszego garnizonu Policji w zabezpieczeniu GPF1 zaprocentował doświadczeniem i wiedzą, co bez wątpienia przełoży się na ich codzienną służbę w kraju.

Kończąc, oficjalne spotkanie w Komendzie Policji Okręgu Pest, Komendanci zgodnie podkreślili, że w dobie otwartych granic Unii Europejskiej współpraca polskiej i węgierskiej Policji jest szczególnie pożądana.

(KWP w Bydgoszczy / kp)


 

 • basen pływacki
 • insp. Paweł Spychała
 • Kujawsko-pomorska Policja z wizytą na Węgrzech
 • mobile centrum dowodzenia usytuowane w pobliżu toru Hungaroring
 • sala konferecyjna
 • centrum dowodzenia
 • polscy i węgierscy policjanci
 • polscy i węgierscy policjanci
 • insp. Paweł Spychała podczas oficjalnego spotkania
 • insp. Paweł Spychała podczas oficjalnego spotkania
 • centrum dowodzenia
Powrót na górę strony