Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie z Agencją Wywiadu

Data publikacji 10.08.2017

Dziś w Komendzie Głównej Policji podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Szefem Agencji Wywiadu w sprawie określenia warunków dostępu Agencji Wywiadu do danych zgromadzonych w Systemie Informacyjnym Interpolu. Celem porozumienia jest zapewnienie udziału AW we współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Policję w ramach Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol.

Porozumienie zostało podpisane przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka oraz Szefa Agencji Wywiadu ppłk Piotra Krawczyka. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Łukasz Wiliński, Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji nadkom. Iwona Kuc oraz Kierownik Sekcji do spraw Interpolu podinsp. Mateusz Walczak.

Interpol oferuje organom ścigania swoich państw członkowskich wiele narzędzi służących zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości oraz ściganiu sprawców przestępstw. Najważniejszymi z nich i najbardziej efektywnymi są międzynarodowe bazy danych oraz bezpieczny system komunikacji I-24/7 umożliwiający szybką wymianę informacji oraz bezpośredni dostęp do baz danych i narzędzi i zasobów Organizacji.

System I-24/7 został na podstawie osobnych porozumień udostępniony w Polsce innym organom ochrony porządku publicznego. Są to: Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz od 2016 roku Biuro Ochrony Rządu.

(KGP / ig)

  • Porozumienie z Agencją Wywiadu
  • Porozumienie z Agencją Wywiadu
  • Porozumienie z Agencją Wywiadu
Powrót na górę strony