Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z wizytą w Areszcie Śledczym w Lublinie

Policjanci z „wojewódzkiej drogówki” wzięli udział w kolejnej edycji programu resocjalizacyjnego pn. „Fotoradar”, mającego na celu przeciwdziałanie pro-kryminalnym postawom, przeznaczonego dla skazanych, którzy popełnili przestępstwo, o którym mowa w art. 178kk oraz 178akk. Psychologowie tej placówki realizują program resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszeni zostali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu nadal jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Z analizy wynika, że wielu karanych za to przestępstwo prowadzi pojazdy pomimo orzeczonych zakazów sądowych.

17 sierpnia br. roku policjanci WRD KWP w Lublinie w Areszcie Śledczym przy ul. Południowej przeprowadzili prelekcję, która miała za zadanie uświadomić osadzonym jak ważnym społecznie problemem jest „jazda na podwójnym gazie” i jakie mogą był tego konsekwencje.

Mamy nadzieję, że zajęcia przemówiły do świadomości uczestników spotkania i w przyszłości nie zdecydują się już nigdy kierować pojazdem pod wpływem alkoholu.

(KWP w Lublinie / mg)

  • Z wizytą w Areszcie Śledczym w Lublinie
  • Z wizytą w Areszcie Śledczym w Lublinie
Powrót na górę strony