Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ryki: Bezpieczny przejazd

Data publikacji 20.08.2017

Ryccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei rozmawiali o bezpieczeństwie z uczestnikami ruchu drogowego przekraczającymi przejazd kolejowy w Rykach. Były to kolejne działania w ramach akcji „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”. W okresie wakacyjnym, w każdy piątek na przejazdach kolejowych w całej Polsce funkcjonariusze zwracają uwagę na właściwe zachowania kierowców, rowerzystów i pieszych w rejonach skrzyżowań dróg i torów. Rozdają ulotki informacyjne, udzielają porad i przypominają o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w takich miejscach.

W piątek w ramach ogólnokrajowej kampanii „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj” prowadzone były działania informacyjno - edukacyjne w rejonie przejazdu kolejowego na ul. Słowackiego w Rykach. Policjanci Referatu Ruchu Drogowego naszej komendy wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami Straży Ochrony Kolej z Dęblina przypominali kierowcom, rowerzystom i pieszym przekraczającym przejazd zasady bezpiecznych zachowań w takich miejscach. Udzielali porad i rozdawali ulotki oraz gadżety nawiązujące do akcji. Całe przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony podróżujących. Tego dnia policjanci nie odnotowali żadnych wykroczeń popełnionych w związku nieprawidłowym przekraczaniem torowiska.

Najczęstszą przyczyną wypadków w rejonach torów i przejazdów kolejowych jest lekceważenie przepisów o ruchu drogowym. Szczególnie groźne są próby pokonywania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem, ignorowanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych, omijanie zamkniętych półrogatek, czy przejeżdżanie pod zamykającymi się zaporami. Często uczestnikami zdarzeń są osoby poruszające się pieszo po torach lub przechodzące przez nie w miejscach niedozwolonych.

Pociąg to masa rzędu kilkuset ton, a jego droga hamowania nawet przy niewielkich prędkościach jest kilkunastokrotnie dłuższa niż zwykłego pojazdu. Wypadki na torach są przede wszystkim skutkiem naruszeń przepisów. Wielu można byłoby uniknąć, gdyby górę wzięła rozwaga i wyobraźnia.

Policjanci przypominają:
- dojeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy zachować szczególną ostrożność,
- gdy widzimy czerwony sygnał obowiązkowo zatrzymujemy się przed przejazdem kolejowym,
- czekając przed przejazdem kolejowym, przez który przejeżdża pociąg, możemy ruszyć dopiero po całkowitym uniesieniu się szlabanu i wyłączeniu czerwonego sygnału,
- gdy jesteśmy świadkami zdarzenia natychmiast poinformujmy o tym policję i inne służby ratunkowe.

K.S.

Powrót na górę strony