Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsza pomoc - profesjonalna wymiana doświadczeń

Data publikacji 22.08.2017

Spotkanie zorganizował Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Jego tematem wiodącym była szeroko pojęta kwalifikowana pierwsza pomoc. W tym zakresie nieustannie szkolą się śląscy policjanci, aby jak najlepiej i profesjonalnie udzielać pomocy poszkodowanym podczas codziennej służby.

Mając na względzie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, policjanci odwiedzili nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Podczas wizyty w centrum stróże prawa mieli możliwość zapoznania się ze stosowanymi tam nowoczesnymi formami nauczania. Przede wszystkim policjanci poznali możliwości dydaktyczne, jakimi dysponuje ośrodek, oraz zapoznali się z celami i zaletami symulacji medycznej w zakresie doskonalenia umiejętności udzielania pomocy osobom, znajdującym się w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Policjanci uczestniczący w spotkaniu mieli okazję zmierzyć się z pozorowanymi sytuacjami, w których musieli wykazać się wszechstronną wiedzą i umiejętnościami.

Poznanie możliwości działań ośrodka wywarło na mundurowych ogromne wrażenie i sprawiło, że ze spotkania wynieśli cenną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a policjantami reprezentującymi Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, pozwoli w przyszłości na wzrost jakości szkoleń prowadzonych zarówno dla policjantów, jak i osób zawodowo zajmujących się ratowaniem życia i zdrowia.

Powrót na górę strony