Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Air Show Radom 2017 - porady

Data publikacji 22.08.2017

W dniach 26-27 sierpnia na lotnisku w Radomiu odbędzie się XV edycja Międzynarodowych Pokazów Lotniczych - Air Show 2017. Impreza przyciągnie tysiące osób liczących na niezapomniane wrażenia. Przypominamy, jak bezpiecznie spędzać czas na radomskich pokazach.

Air Show w Radomiu to jedna z większych imprez lotniczych w Europie. Pierwsza edycja odbyła się w 1991 roku w Poznaniu. Od 2003 roku regularnie, co dwa lata, miłośnicy lotnictwa zjeżdżają się do takich miast, jak Gdynia, Bydgoszcz i Dęblin.

Tegoroczne, radomskie pokazy to duże wyzwanie dla mazowieckiej Policji. Nad bezpieczeństwem osób odwiedzających Radom w weekend 26-27 sierpnia br. czuwać będzie prawie 1100 funkcjonariuszy. Uwagę wszystkich przykują mundurowi z Sekcji Antyterrorystycznej KWP zs. w Radomiu. Z kolei policjanci operacyjni, wmieszani w tłum, będą dyskretnie czuwać nad bezpieczeństwem widzów.

Policja będzie ściśle współpracować z Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, Strażą Miejska, Pogotowiem Ratunkowym oraz BOR-em. W tym roku, w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, KWP zs. w Radomiu nawiązała również współpracę z Krajową Agencją Skarbową. Funkcjonariusze KAS wesprą działania Policji, wykorzystując urządzenia umożliwiające detekcję bagażu oraz pojazdów pod kątem ujawnienia niebezpiecznych urządzeń.

Już na rogatkach Radomia osoby wjeżdżające do miasta będą mogły poprosić o pomoc funkcjonariuszy prewencji oraz policjantów drogówki. Aby usprawnić pracę służb porządkowych oraz ułatwić sobie i innym dotarcie na parkingi, prosimy, aby w każdym pojeździe zmierzającym na pokazy, za przednią szybą znajdowała się biała kartka formatu A4 z napisem "AIR SHOW”. Tak oznakowane pojazdy będą kierowane na najbliższy parking. Drogi krajowe, które prowadzą do Radomia będzie patrolował śmigłowiec Komendy Głównej Policji.

Na samym lotnisku znajdzie się Policyjny Punkt Informacyjny, gdzie będzie można m.in. zgłosić zaginięcie dziecka, czy też znaleźć wszelkie potrzebne informacje, by tegoroczne pokazy spędzić w spokoju. Wzorem poprzednich pokazów, na lotnisku oraz w jego okolicach pojawi się także Policyjny Zespół Antykonfliktowy. Głównym zadaniem policjantów z Zespołu będzie monitorowanie miejsc, w których mogą wystąpić sytuacje konfliktowe, a w przypadku ich wystąpienia - pomoc w ich rozwiązywaniu.

W razie konieczności udzielenia pomocy,  bądź w przypadku przekazania informacji o zdarzeniach, do dyspozycji uczestników imprezy dostępne będą całodobowo znane numery alarmowe: 112 i 997. Pod tymi telefonami będą w czasie Air Show dyżurować policjanci oraz operatorzy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Imprezy masowe kojarzą się głownie z przyjemnymi przeżyciami. Jednak na uczestników czyha wiele niebezpieczeństw. Duże zbiorowiska ludzi przyciągają złodziei i kieszonkowców. Jest kilka sposobów by się przed nimi uchronić. Powinniśmy nosić przy sobie jak najmniej wartościowych przedmiotów tj. dokumentów, pieniędzy czy biżuterii. Jeśli nie dysponujemy miejscem, w którym moglibyśmy zostawić cenne rzeczy i musimy wziąć je ze sobą,  starajmy się je rozmieszczać w kilku miejscach garderoby, lecz nigdy w tylnej kieszeni. Unikajmy też noszenia plecaków i torebek za sobą. W ich miejsce wybierajmy specjalnie przygotowane torby turystyczne. Niewskazane jest afiszowanie się z zawartością portfela i pozostawianie osobistych rzeczy bez nadzoru. Pamiętajmy również, że będąc w stanie nietrzeźwości możemy łatwiej stać się ofiarą złodziei.

Policjanci podkreślają, że zdrowy rozsądek uczestników to podstawa. W przypadku zagrożenia, powinniśmy natychmiast powiadomić służby porządkowe, stosować się do ich poleceń i komunikatów oraz kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami. Nie utrudniajmy dojazdu służbom ratowniczym i w zawsze zachowujmy spokój. Warto zapoznać się z regulaminem imprezy, aby wiedzieć, co zrobić w sytuacji zagrożenia, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne, czego nie wolno nam wnosić itd.

Znajdując się w dużych zbiorowiskach, szczególną uwagę powinniśmy zwracać na najmłodszych, którzy w tłumie łatwo mogą się zgubić. Jest bardzo ważne, by swoją pociechę wyposażyć w opaskę lub karteczkę z danymi kontaktowymi rodziców oraz imieniem i nazwiskiem dziecka. Zwróćmy uwagę na ubiór malucha: jaskrawy kolor koszulki czy charakterystyczna czapka mogą znacznie ułatwić ewentualne poszukiwania. Rodzice powinni nauczyć swoje dzieci, jak zachowywać się w razie zagubienia i gdzie powinny się zgłosić.

W przypadku kradzieży, wystąpienia zagrożenia, zaginięcia lub innych zdarzeń, informacje można zgłaszać do funkcjonariuszy ochrony lub bezpośrednio do policjantów. Można także skorzystać z telefonów alarmowych.

Policja apeluje - bądźmy rozważni! Przy imprezach gromadzących setki tysięcy ludzi nawet najlepiej wyszkolone służby nie zapewnią stuprocentowej ochrony. W dużej mierze to od uczestników zależy, czy zabawa będzie bezpieczna.

Przypominamy:

  • Służby porządkowe pracują dla naszego i Waszego bezpieczeństwa - wykonuj ich polecenia.
  • Gdy twoje dziecko zniknie – nie panikuj! Mamy Policyjny Punt Informacyjny oraz komentatorów pokazów, którzy regularnie ogłaszają imiona zagubionych. W kieszeni pociechy dobrze jest umieścić swój numer kontaktowy.
  • Reaguj na niewłaściwe zachowanie, ale nie agresją! Bądź czujny, zgłaszaj Służbom niebezpieczeństwa oraz wszelkie sytuacje zagrażające uczestnikom.
  • Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, pracownicy Punktów Informacyjnych lub wolontariusze Biura Organizacyjnego z chęcią pomogą rozwiązać twój problem.
  • Nie dotykaj samolotów i sprzętu bez zgody personelu obsługującego.
  • Zwierzęta koniecznie zostaw w domu!
  • Nie śmieć! Wszelkie małe, unoszące się obiekty to ogromne zagrożenie dla samolotów! Wszystko wyrzucaj do koszy na śmieci.

W miarę własnych możliwości – pomagaj! Widzisz kogoś w potrzebie? Podejdź, zaoferuj pomoc!

 Organizacja komunikacji miejskiej w Radomiu w dniach 26-27.08.2017

 Zmiany w ruchu i strefy parkingowe w Radomiu w dniach 26-27.08.2017

(KWP w Radomiu / mk)

Powrót na górę strony