Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trwają przygotowania do zabezpieczenia imprez masowych

Data publikacji 28.03.2006

Warmińsko-mazurscy policjanci przygotowują się już do zabezpieczenia imprez masowych, które odbędą się w nadchodzącym sezonie. Dzisiejsze ćwiczenia funkcjonariuszy olsztyńskiego Oddziału Prewencji Policji i Nieetatowego Pododdziału Policji na stadionie w Nowym Mieście Lubawskim to doskonalenie działań przywracających ład i porządek w sytuacjach ich zakłócenia np. przez pseudokibiców.

Dzisiejsze ćwiczenia rozpoczną się o godzinie 12.00. 250 policjantów będzie ćwiczyło współdziałanie w symulowanych sytuacjach zakłócenia ładu i porządku przez kibiców podczas meczu piłkarskiego. Funkcjonariusze będą trenować kilka wariantów policyjnych działań, z użyciem środków przymusu bezpośredniego włącznie, skutkujących jak najszybszym przywróceniem porządku i zapewnieniem bezpieczeństwa piłkarzom i kibicom. Najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników imprez sportowych, mieszkańców miast, w których imprezy się odbywają oraz podróżujących publicznymi środkami transportu w czasie przejazdu zorganizowanych grup uczestników tych imprez. Dlatego też policjanci intensyfikując działania własne, będą jednocześnie bezwzględnie egzekwować od organizatorów imprez odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wszystkich uczestników:

- obowiązku zachowania terminu - na 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy - złożenia do właściwego komendanta miejskiego/powiatowego Policji pisemnych informacji dotyczących planowanej imprezy, z uwzględnieniem wszystkich rozwiązań organizacyjnych dotyczących zachowania bezpieczeństwa podczas jej trwania;
- obowiązku nie wpuszczania osób, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową;
- obowiązku prowadzenia rozpoznania pod katem wyjazdów kibiców własnej drużyny, jaki i przyjazdu kibiców drużyn przeciwnych.

Policjanci ponadto będą dążyć do tego, aby kluby piłkarskie dokonywały przedsprzedaży biletów w klubach drużyn przyjezdnych, wprowadzając imienne wykazy osób, które będą osobiście uczestniczyły w imprezie. Bezwzględnie będzie egzekwowany od przewoźników obowiązek powiadamiania Policji o zorganizowanych wyjazdach na imprezy masowe. Policjanci sprawdzają także stan techniczny stadionów. Organizatorzy imprez masowych muszą liczyć się z kontrolami sposobu wywiązywania się ich służb porządkowych z nałożonych na nie obowiązków. Policjanci Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wystąpili z wnioskiem do Wojewody z prośbą o wprowadzenie na stadionie w Nowym Mieście Lubawskim, Olsztynie i Iławie obowiązku zainstalowania monitoringu. W uzasadnionych przypadkach policjanci będą występować z wnioskami do Wojewody lub Zarządów Powiatów o wprowadzenie dla określonego organizatora imprezy masowej zakazu przeprowadzania imprez lub ich przeprowadzanie bez udziału widzów. Jeżeli będzie taka konieczność, podjęte będą działania wyłączające obiekt, który nie będzie spełniał warunków bezpieczeństwa.

Działania policjantów będą długofalowe. Ich efektem ma być uzyskanie takiego poziomu bezpieczeństwa, aby imprezy masowe o charakterze sportowym były prawdziwym świętem piłkarskim dla kibiców i ich rodzin. To organizator imprezy masowej, właściciel klubu piłkarskiego, klub kibica, a nie Policja są odpowiedzialni za bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprezy.

We wrześniu ubiegłego roku podczas meczu piłki nożnej na stadionie w Nowym Mieście Lubawskim doszło do zakłócenia ładu i porządku ze strony kibiców przyjezdnych. Policjanci zatrzymali wówczas 49 pseudokibiców, z których 14 było nietrzeźwych. Wszystkim przedstawiono zarzuty czynnej napaści na policjantów. Część podejrzanych przyznała się i dobrowolnie poddała się karze 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywny od 800 do 1 tysiąca złotych. W stosunku do wszystkich policjanci wnioskowali o orzeczenie zakazu wstępu na stadiony.

Powrót na górę strony