Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Laboratorium kryminalistyczne – nauka w walce w przestępcami

Data publikacji 24.08.2017

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp. jest nowocześnie zarządzaną, certyfikowaną placówką badawczą, świadczącą usługi dla jednostek Policji, sądów, prokuratur i podmiotów zewnętrznych. Nowoczesne rozwiązania techniczno-inżynieryjne, połączone z wyspecjalizowaną i przeszkoloną kadrą, gwarantują wysoką jakość ekspertyz. Dzięki pracy laboratorium, Policja jest w stanie rozwiązywać najtrudniejsze kryminalne zagadki.

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp. - to właśnie tu trafia wiele wniosków o przeprowadzenie ekspertyz niezbędnych w postępowaniach przygotowawczych. Pracownie daktyloskopii, traseologii, badań dokumentów, chemii, technik audiowizualnych i komputerowych, badań poligraficznych oraz odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów, mechanoskopii czy badania wypadków drogowych, gwarantują bardzo szerokie spektrum usług.

Wyniki, oceny i wnioski wydawane przez policyjne laboratorium stanowią podstawę dowodową w wielu sprawach. Dlatego tak istotne jest wykształcenie kadry policyjnej, która bierze na siebie odpowiedzialność za jakość świadczonych usług oraz sprzęt, którym te badania będą mogły być przeprowadzane. O spełnienie tych dwóch warunków spokojni mogą być wszyscy Ci, którzy zamierzają skorzystać z pomocy Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gorzowie Wlkp.

Personel badawczy Laboratorium stanowią policjanci i pracownicy cywilni, którzy poza ogólnymi wymaganiami stawianymi przez Policję, muszą spełniać szereg wymogów kompetencyjnych określonych w zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji, z dnia 17 stycznia 2014 r., w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. W myśl tego zarządzenia, kandydatem na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego może zostać tylko osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia i  uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kwalifikacja polega na sprawdzeniu predyspozycji do pracy w charakterze biegłego z danej specjalności kryminalistycznej oraz przeprowadzeniu rozmowy.

Wszystko to sprawia, że trafiające do wnioskodawców ekspertyzy stanowią bardzo profesjonalny i silny argument w kontekście zbieranego materiału dowodowego. W wielu przypadkach wyniki prac są kluczową lub nawet jedyną podstawą określenia roli poszczególnych osób w danym zdarzeniu. Laboratorium Kryminalistyczne gorzowskiej KWP wydaje rocznie ponad 1000 takich ekspertyz.

(KWP  w Gorzowie Wlkp. / mk)

 • mężczyzna w niebieskim kombinezonie dokonuje pomiaru w aucie
 • mężczyzna w niebieskim kombinezonie wyjmuje przy aucie urządzenia
 • mężczyzna w białym fartuchu patrzy na ekran z wykresem
 • palce męskie z opaskami - badanie wariografem
 • mężczyzna w białym fartuchu ogląda twarz na ekranie laptopa
 • zbliżenie na mężczyznę oglądającego twarz na ekranie laptopa
 • laborantka patrzy przez mikroskop
 • laborantka rozkrusza substancję na szalce pod mikroskopem
 • laborantka przed komputerem
 • ręka w rękawiczce gumowej trzyma ampułkę
 • tablica o daktyloskopii
 • laborantka przecina nożyczkami pudełko
 • laborantka ogląda przez lupę odciski palców
 • na monitorze dwa odciski palców ze wskazanymi podobieństwami
 • oczyszczanie przedmiotu miotełką
 • laborantka ogląda przedmiot oświetlony lampą
 • widok po drugiej stronie obiektywu - laborantka ogląda przedmiot
 • laborant ogląda ostrze siekiery przez mikroskop

Film Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp.

Opis filmu: laboranci i laborantki w trakcie pracy

Pobierz plik Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp. (format mp4 - rozmiar 26.16 MB)

Powrót na górę strony