Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie młodych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, medali i nagród

Data publikacji 25.08.2017

Dziś odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania wypowiedziało 25 młodych policjantów. W szeregach policji garnizonu lubelskiego powitał ich Komendant Wojewódzki nadinsp. Paweł Dobrodziej. Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych oraz nagród. W uroczystym apelu uczestniczył Wojewoda Lubelski, kadra kierownicza garnizonu policji lubelskiej, kapelani policji oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Dzisiaj przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbył się uroczysty apel. Dwudziestu pięciu policjantów ślubowało „służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Nowych funkcjonariuszy powitał w szeregach Policji Komendant Wojewódzki nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Wśród nowych policjantów są 2 kobiety i 23 mężczyzn. Młodzi funkcjonariusze zasilą szeregi komend w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Krasnymstawie, Lubartowie, Łęcznej, Puławach, Świdniku oraz Oddział Prewencji Policji.

Każdy z przyjętych do służby policjantów wcześniej musiał przejść kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego. Obejmowało ono m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w szkole policyjnej, policjanci będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa.

Praca w Policji jest trudna i odpowiedzialna, ale zarazem fascynująca i ciekawa. Wymaga wielu predyspozycji i umiejętności. Policjant to osoba odporna na stres, umiejąca podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych. Ważną cechą jest umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność wysłuchania drugiej osoby, chęć niesienia pomocy potrzebującym. Służba w garnizonie policji lubelskiej od lat cieszy się dużym zainteresowaniem.  W 2015 roku przyjęliśmy do służby blisko 100 funkcjonariuszy, a w roku minionym 230. W tym roku planujemy przyjąć łącznie 163 funkcjonariuszy. Trzy pierwsze terminy już za nami. W bieżącym roku już 40 młodych funkcjonariuszy zasiliło nasz garnizon, a następnych 25 wstąpiło w nasze szeregi już dziś.

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.  Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych przyznał medale za „Długoletnią Służbę”.  Zaś zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznane zostały „Odznaki Zasłużony Policjant”.  Dzisiaj odznaczenia odebrało ponad 50 funkcjonariuszy.

Podczas apelu, za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, przyznano także medale „Za zasługi dla Policji”.

(KWP w Lublinie / ws)

  • Ślubowanie młodych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, medali i nagród
  • Ślubowanie młodych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, medali i nagród
  • Ślubowanie młodych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, medali i nagród
  • Ślubowanie młodych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, medali i nagród
  • Ślubowanie młodych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, medali i nagród
  • Ślubowanie młodych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, medali i nagród
Powrót na górę strony