Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Briefing prasowy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 31.08.2017

Dzisiaj, z budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, zdjęta została tablica na której widniała treść: „W HOŁDZIE POLICJANTOM I MILICJANTOM POLEGŁYM W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY I NARODU BIAŁYSTOK 1990 R.”. Przy jej usunięciu obecny był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, przedstawiciele Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Pan Eugeniusz Korneluk oraz Pan Piotr Łapiński, a także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Dzisiaj, zgodnie ze stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej z budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w  Białymstoku, zdjęta została tablica na której widniała treść: „W HOŁDZIE POLICJANTOM I MILICJANTOM POLEGŁYM W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY I NARODU BIAŁYSTOK 1990 R. ”. Jej demontaż nastąpił w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, przedstawicieli Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Pana Eugeniusza Korneluka oraz Pana Piotra Łapińskiego, a także Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana nadinspektora Daniela Kołnierowicza.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński podkreślił, że „Zdjęcie tablicy, na której ujawniono również rewers: POLEGŁYM W WALCE O UTRWALENIE WŁADZY LUDOWEJ NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE FUNKCJONARIUSZOM MILICJI OBYWATELSKIEJ I SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA - CZEŚĆ ICH PAMIĘCI W 25 ROCZNICĘ P.R.L. SPOŁECZEŃSTWO BIAŁOSTOCCZYZNY – BIAŁYSTOK 1969, jest symbolem zerwania z przeszłością komunistyczną, zwłaszcza w tym szczególnym dniu, kiedy obchodzimy 37 rocznicę powstania Solidarności” (…). Jest to trzydziesta pierwsza, a więc ostatnia ze zidentyfikowanych tablic, która została zdjęta z gmachu polskiej Policji”.

(KWP w Białymstoku /ar)

  • Briefing prasowy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Briefing prasowy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Briefing prasowy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Briefing prasowy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Briefing prasowy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Briefing prasowy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Briefing prasowy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Briefing prasowy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Briefing prasowy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Powrót na górę strony