Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Data publikacji 01.09.2017

W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Warszawie odbyły się obchody Narodowego Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w uroczystościach uczestniczył Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski. Komendanta Głównego Policji reprezentował I Zastępca KGP nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Obchody rozpoczęła Msza św., odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców. Następnie przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego miał miejsce główny punkt uroczystości.

Minister Wojciech Kolarski odczytał list Głowy Państwa, wystosowany do uczestników i organizatorów wydarzenia.

„Dzień 1 września ma poruszającą wymowę dla każdego Polaka. Wraz z napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę 78 lat temu rozpoczęła się druga wojna światowa, która przyniosła obywatelom Rzeczypospolitej niezliczone cierpienia i zagładę wielkiej części społeczeństwa. Ta największa tragedia w historii ludzkości pociągnęła za sobą na całym świecie ponad 60 milionów ofiar” – przypomniał prezydent Andrzej Duda.

„Wrześniowa rocznica to nieustanne ostrzeżenie. Musimy jak najpełniej zrozumieć wstrząsającą lekcję historii, aby wyciągnąć z niej wnioski dla bezpiecznej przyszłości” – podkreślił prezydent.

Szczególne słowa Andrzej Duda skierował do weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

„To Wy, nie szczędząc swojej krwi, dawaliście przykład, czym jest patriotyzm i służba niepodległej Ojczyźnie. Już w pierwszych chwilach wojennych zmagań – na Westerplatte, w Tczewie, w bitwach pod Mławą, pod Krojantami i pod Mokrą – polski żołnierz złożył świadectwa najwyższego poświęcenia i męstwa. Oddaję cześć wszystkim, którzy bronili naszej suwerenności i ofiarnie udowodnili, że „jeszcze Polska nie zginęła”. Kombatantom wszystkich frontów: na ojczystej ziemi w 1939 roku, a potem na zachodzie i wschodzie. Bohaterom konspiracji i zbrojnego ruchu oporu w okupowanym kraju, powstańcom warszawskim. „Żołnierzom Wyklętym”, którzy kontynuowali walkę w czasach, gdy nadzieja była najtrudniejsza. Uczestnikom społecznych protestów, działaczom wielkiego ruchu „Solidarności”. To właśnie Wam, weteranom tych historycznych bojów, zawdzięczamy dzisiejszą wolną Polskę” – podkreślił prezydent.

Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza minister Kolarski złożył wieniec od Prezydenta RP.

(prezydent.pl / ig)

 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
Powrót na górę strony